post

Водещият доставчик на софтуерни решения Intelligent Systems се присъединява към партньорите на образователната организация ERP Academy, която има за цели да развива обучението в областта на бизнес софтуера и да популяризира сектора като перспективен за развитие както за бъдещите професионалисти в областта, така и за компаниите, които се стремят към изграждане на устойчиви и съвременни бизнес модели и дейности.

„С течение на времето в Intelligent Systems се убедихме, че знанието е ценно, когато се споделя и надгражда. Затова с удоволствие решихме да се присъединим към партньорската мрежа на ERP Academy. Компанията ни е с богат опит във внедряването на софтуерни системи и поради тази причина смятам, че нашите висококвалифицирани специалисти ще бъдат полезни на колегите, на които им предстои да стартират работа в тази сфера“, сподели Калин Цветанов, изпълнителен директор на Intelligent Systems.

Intelligent Systems е водещ партньор на Microsoft с над 17 години опит във внедряването на софтуерните решения за управление на бизнеса, базирани на Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. През годините компанията е реализирала над 500 проекта в повече от 56 държави в Европа, Азия, Африка и Америка. Intelligent Systems има офиси в България, Турция, Албания, Румъния и Белгия, където работят над 200 специалисти.

В резултат на високия професионализъм при изпълнение на проектите и бърз растеж през годините, компанията е многократно награждавана с най-високите отличия за Microsoft партньори: Inner Circle for Microsoft Dynamics, Presidents Club for Microsoft Dynamics, Partner of the Year for Central and East Europe и други.

Богатият опит, натрупан от стотиците успешно реализирани внедрявания, позволи на Intelligent Systems да развие собствени продукти върху платформата Microsoft Dynamics 365. Те са специализирани за нуждите на автомобилните вносители и дилъри, компаниите в сферата на транспорта и логистиката, фармацевтичното производство, строителството, производството на храни и продажбите на дребно.

„Работим активно през годините, за да допринесем за професионалното развитие на младите хора в България, както и качественото информиране на бизнеса за актуалните решения и най-добри практики в сферата на бизнес софтуера. ERP Academy не е само образователна организация, а кауза, зад която застават фирми от бранша. Щастливи сме, че компания от ранга на Intelligent Systems се присъединява към партньорите ни и вярваме, че заедно ще можем да дадем много добавена стойност на всички обучаващи се“, коментира доц. д-р Наталия Футекова – основател на ERP Academy.

Партньори на ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния бранш на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

Академията работи съвместно с университети, преподаватели, фирми, браншови организации и експерти от бизнеса, с цел да подпомогне образованието да бъде по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *