post

На 23 юни (четвъртък) от 16:00 часа софтуерната компания ITC Consult организира онлайн събитие, по време на което ще бъде представено специализираното решение за винопроизводители  и производители на високоалкохолни напитки на ERP системата ERP.net. То дава възможност за ефективно управление и оптимизиране на всички етапи от производството, продажбите, дистрибуцията, инвентаризацията и отчитането на дейностите.

Системата разполага с функционалности за контрол на качеството на производството, проследяване и управление на разходите, проследяване на опаковъчни материали и дейности, създаване и управление на поръчки и фактури за продажби. Важна характеристика на специализираното решение е проследяването на съдове и партиди, и себестойността на всеки етап от производството.

„Последните две години ни показаха, че дигитализацията и автоматизацията на процесите е от изключително значение за всеки един бранш. Достъпът до целия информационен ресурс, планирането, контролът, автоматизацията на административните дейности и знанието за предпочитанията на клиентите са ключови за развитието на компаниите днес. По време на събитието ще направим множество практически демонстрации на специфичните за винопроизводителите процеси, които могат да бъдат от полза за оптимизация на работата и повишаването на ефективността“, коментира Стефан Николов – управляващ партньор в ITC Consult.

Специализираното решение позволява автоматизиран експорт на дневниците, необходими за отчети към Изпълнителната агеннция по лозата и виното (ИАЛВ), а управлението на акцизни данъчни документи и декларации се осъществява директно в системата чрез специално разработен модул „Акциз“.

Системата дава възможност за проследяване на вкусовете и профила на крайния клиент с цел съкращаване на маркетинговия процес чрез специализиран CRM модул. Ключови функционалности са проследяването на наличността по складове за готова продукция по партиди, както и ефективното управление на взимоотношенията с клиенти, доставчици и дистрибутори.

Повече информация за специализираното решение за винопроизводители може да бъде открита на адрес https://itc-consult.net/erp-vinoproizvoditeli/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *