post

Предаването и гледането на онлайн видеоклипове генерира 300 милиона тона въглероден диоксид годишно, или почти 1% от глобалните емисии. Видео услугите по заявка като Netflix представляват една трета от тях, а онлайн порнографските видеоклипове генерират още една трета.

Това означава, че гледането на порнографски видеоклипове генерира толкова CO2 годишно, колкото страни като Белгия, Бангладеш и Нигерия.

Това е заключението на френски мозъчен тръст, наречен The Shift Project. По-рано тази година той изчисли, че цифровите технологии произвеждат 4% от емисиите на парникови газове и че тази цифра може да се повиши до 8% до 2025 година.

Сега екипът изчислил емисиите на CO2, дължащи се единствено на онлайн видеоклипове. Авторите на доклада са използвали докладите от 2018 г. на компаниите Cisco и Sandvine, за да разработят глобален видео интернет трафик. След това те пресметнали колко електроенергия е използвана за пренасяне на тези видео данни и за преглед на различни устройства, от телефони до телевизори.

И накрая, те оценили общите емисии, използвайки средните за целия свят цифри за въглеродните емисии от производството на електроенергия.

Онлайн видеото представлява 60% от глобалните потоци от данни през 2018 г., се казва в доклада, или 1 зетабайт данни (хиляда милиарда байта). Дефиницията на доклада за „онлайн видео“ не включва видео стрийминг на живо, като Skype видео разговори и други, които представляват още 20% от глобалните потоци от данни.

Преминаването към все по-качествени видеоклипове, като 8K резолюция, ще допринесе за по-нататъшно увеличаване на емисиите, вярват учените.

Авторите на доклада призовават за мерки за ограничаване на емисиите от онлайн видеоклипове, като например предотвратяване на автоматичното възпроизвеждане и спиране на предаването на видеоклипове с висока разделителна способност, когато това не е необходимо. Например, някои устройства вече могат да показват по-високи резолюции, отколкото хората могат да възприемат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *