post

През последните десет години изчислителното мислене придоби важно място в образователните системи на държавите-членки на ОИСР. 5 умения могат да бъдат посочени днес като ключови в контекста на 21 век: критичното мислене като способността за независим анализ спрямо ученето и генерирането на идеи, способността за сътрудничество в името на общи цели, творческият процес, който води до по-високи нива на иновации в обществото, способност за разрешаване на проблеми и изчислителното мислене като умението за моделиране на данни и знания на базата на сложни логически алгоритмични ресурси.

Въпреки това обучението на гимназиални учители в умения за изчислително мислене продължава да бъде сериозно предизвикателство. Въпреки поетия от европейските училища ангажимент за запознаване на учениците с основите на програмирането, обучението на учителите не е достигнало необходимото ниво, за да позволи оптималното включване на програмирането като образователен подход в учебните програми.

За да се справят с тези предизвикателства, 8 партньора от 6 европейски държави участват заедно в изпълнението на проекта Let’s STEAM. Координатор на проекта е Университет „Екс Марсилия“, Франция (L’Université d’AixMarseille).

Разработване на програма за обучение на учители в изчислително мислене Let’s STEAM си поставя за цел да направи възможно използването от гимназиални учители на дигитални образователни подходи във всички области на STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика), в т.ч. изкуство и дизайн. Обученията ще развият основни умения по програмиране и използване на IoT платки в класните стаи. Курсовете ще целят също така придобиването на меки умения, свързани с творческото и изчислителното мислене, които да спомогнат за развитието на иновативни педагогически стратегии. Проектът цели да обучи най-малко 90 учители от цяла Европа чрез обучителни сесии онлайн и на място, които ще бъдат достъпни за всички STEAM учители, интересуващи се от процеса.

Повишаване на мотивацията на учители и ученици за STEAM образование Освен обучението на учители, Let’s STEAM цели също така да предостави реална възможност за развитието на творчески педагогически методи и иновативното използване на програмиране и „Интернет на нещата“ не само за техническо обучение, но и за справяне с обществени предизвикателства и популяризиране на гражданска наука. Основна цел на проекта е да развие в учителите и учениците способността за създаване на ново знание и резултати и предоставянето им на научната и творческата общности, както и да ги мотивира да използват изчислителни умения в по-общ контекст.

При желание да участвате в проекта, пишете на имейл – angel.shotev@europroject.bg.

One thought on “Повишаване на креативността и интердисциплинарността в STEAM образованието чрез обучението на учители в изчислително мислене

  1. Какво ни пука за това което прави ОИСР, след като ние не сме членка на тази организация? Тя очевидно е създадена и допълнена по политически причини, а не е концептуална като технология и икономика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *