post

Националната програма „ИТ бизнесът преподава“ цели да постигне по-силно взаимодействие между ИТ бизнеса и средните училища. Имаме нужда от по-добре подготвени учители и от разширяване на образователната среда на учениците. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на програмата. „За учениците, които се обучават в областта на информационните технологии, е изключително важно да имат непосредствена връзка с ИТ сектора“, допълни още Красимир Вълчев.

С тази програма за първи път се въвежда терминът помощник-учител, посочи Огнян Траянов, председател на УС на БАИТ. „Другият прогресивен момент е, че предлагаме възможност учителите да посетят курсове за актуализация на техните знания в някои нови технологии, защото колкото и да са добре подготвени, ИТ се развиват с такава бързина, че трябва да има такава възможност към тях. И най-важното, това, което е основната цел, да дадем една практическа насоченост на образованието“, добави още Траянов. Той подчерта отговорността на ИТ бизнеса да бъде най-авангардният и с най-високата добавена стойност и изрази надежда, че програмата ще обхване в бъдеще все повече учебни заведения, защото „дори и да не станат специалисти по информационни технологии, всички деца заслужават да им се даде възможността да се запознаят, да добият базовите компетенции, защото какъвто и път за развитие да изберат, при всички случаи, те ще ползват информационни технологии“.

Ивайло Славов от БАА посочи, че МОН и бизнесът работят истински заедно в последните години. Намираме се в дигитална революция и трябва да направим всичко възможно като общество да дадем възможност на децата от ранна възраст да работят по тези теми. По думите на Стамен Кочков от БАСКОМ бизнесът има много вдъхновени и професионални презентатори, които биха могли да задържат интереса на учениците.

Програмата на Министерството на образованието и науката в партньорство с БАИТ, БАСКОМ и БАА е по идея на Огнян Траянов. „ИТ бизнесът преподава“ стартира от тази учебна година и включва три модула. Предвижда се представители на технологични фирми да организират семинари за учениците от 1-ви до 10-ти клас. Също така представители на ИТ бизнеса ще преподават съвместно с учителите в клас и учителите ще получат възможност за надграждане на знанията си чрез стаж и участие в проекти на ИТ фирми. „ИТ бизнесът преподава“ е с бюджет 1 милион лв., като бенефициенти по нея са училищата, включили се в програмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *