post

Работата от разстояние може да бъде успешна мярка за мотивиране на служителите, но и за запазване чистотата на въздуха в градовете. Това заключение може да бъде изведено при анализ на данните от глобалното независимо икономическо проучване на световния доставчик на работни пространства Regus и от социологическото проучване на “Визия за София” и “Зелена София”, инициативи на Столична община.

Все по-често компаниите предлагат възможност за работата от разстояние в стремежа да запазят или привлекат ценни кадри и експертиза. Работата от разстояние и гъвкавото работно време се прилагат от години в САЩ и ЕС, но набират популярност и у нас. Постепенно те се превръщат в основен фактор при избор на нова работа, респективно и в утвърждаването на дадена компания като предпочитан работодател.
Освен че гъвкавите работни формати мотивират служителите и се превръщат в предимство на бизнеса в борбата за ценни кадри, те са успешна екологична мярка. Независимото икономическо проучване на световния доставчик на работни пространства Regus, проведено през 2018 г. в 16 държави (сред които и България), оценява растежа на гъвкавите работни пространства и прогнозира ефекта от тях при сценарий за поддържане на този растеж до 2030 г.

Според данните на Regus отпадането на времето за пътуване до работното място може да намали в световен мащаб емисиите на въглероден диоксид с 214 млн. тона годишно до 2030 г., а с прилагането на гъвкави работни решения ежегодно хората по света ще спестяват над 3,53 млрд. часа пътуване до работното място.

В столицата София придвижването до работното място също е важна част от ежедневието на работещите, а транспортните предимства и улеснения са все по-решаващ фактор за привличане или задържане на ключови служители. Пилотно проучване на общинските инициативи „Визия за София” и „Зелена София” анкетира мениджърите и служителите на седем големи компании в столицата и служители в най-големите офис сгради в София, където работят между 5 и 6 хил. души. Близо половината от анкетираните прекарват до половин час в пътуване в една посока от или до работа, като на отиване към работното място около 44% отделят от половин до един час, а на връщане същото време отделят вече 50% от запитаните. Средно всеки десети от анкетираните пътува и се връща от работа за време от над един час на посока. Най-голям дял от служителите (около 60%) се придвижват с коли. На второ място се нарежда ползването на градски транспорт (между 35 и 38% от запитаните), следван от значително по-ниския дял (особено през есента и зимата) до 5% на хората, които се придвижват пеша или с велосипед.

Данните показват, че голяма част от изследваните компании вече прилагат мерки, с които да облекчат служителите си. Сред най-популярните от тях е именно въвеждането на гъвкаво работно време. Разпространени са също предоставянето на карти за градски транспорт, паркоместа и/ или служебни автомобили, електромобили за споделено ползване и др.

По данни на Евростат през 2017 г. в Европейския съюз се наблюдава увеличение на вредните емисии средно с 1.8%, като България има дял от 1.5% в замърсяването с емисии въглероден диоксид в целия ЕС. Статистиката сочи, че България е на трета позиция сред 28-те страни-членки по производство на вредни емисии въглероден двуокис за 2017 г. У нас през миналата година са били произведени над 8% повече такива вредни емисии, сравнено с 2016 г., което в цифрово изражение е над 27 млн. тона.
Ако работодателите позволяват на служителите да се установят на място, по-близко до дома, и да намалят ежедневното пътуване, всяка година могат да бъдат спестени милиони тонове въглеродни емисии. В условията на криза в състоянието на околната среда, предлагането на гъвкави форми на работа не е просто бизнес или личен императив, но също и полза за планетата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *