post

На 21 октомври в онлайн среда се проведе информативна среща във връзка с учредяване на сдружение „Соларна академия България“ (Solar Academy). На информационната среща присъстваха представители на ВЕИ сектора, академичните среди и браншови организации.

„Соларна академия България“ е сдружение с нестопанска цел и образователен характер, което ще бъде създадено като отговор на нарастващата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия, както и нужда от задълбочена работа с държавните институции за улесняването, развитието и внедряването на малки фотоволтаични централи в България.

„Очакваме да стартираме дейността си до края на годината. Като първа стъпка сме планирали информационна кампания, която подчертава важността на обучението в сферата и изграждане на висококвалифицирани специалисти чрез реализацията на отворени събития и гостуване в българските университети. Целите ще бъдат постигнати с постоянство в работата, включване на възможно най-много експерти, диалог с образователните институции и държавата, както и обмен на добри практики с други държави, които са добър пример за развитието на ВЕИ сектора“, коментира инж. Веселин Тодоров – дългогодишен експерт в областта и главен идеолог за създаването на сдружението.

В началото сдружението ще работи основно в направленията за подпомагане на образованието и реализирането на информационни кампании, които популяризират сектора от една страна като перспективен за развитие, и от друга – като важна част от развитието на икономиката на страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *