post

Студентите от ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN INFORMATIQUE- 3 iL Limoges, град Лимож, Франция гостуваха на софтуерната компания ERP.BG, където имаха възможност да се запознаят отблизо с българската екосистема ERP.net и иновативната ERP платформа EnterpriseOne.

Екипът на ERP.BG организира специализирано обучение за студентите, като част от своята дългогодишна политика за сътрудничество с образователните институции и научните организации в България и чужбина, която стартира още през 2007 година. Екипът на компанията е убеден във важността на обучението в сферата на ERP (Enterprise Resource Planning) у нас и по света, както и в ценноста от прякото сътрудничество между бизнеса и образованието. Предвид нарастващото значение на този клас решения за бизнеса, познанието за тях вече се превръща в ключов елемент от програмата на редица специалности в сферата на информационните технологии, бизнес управлението, маркетинга, финансите и икономиката. По време на специализираното обучение Иван Аржентински – управляващ съдружник на ERP.BG представи екосистемата за бизнес приложения ERP.net, ERP платформата EnterpriseOne, както и програмния и бизнес аспект на ERP системите.

Студентите, които гостуваха на софтуерната компания се обучават за един семестър във Френския факултет на Технически Университет – София. Те се срещат с представители на бизнеса по инициатива на проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов – Декан на Факултет за френско обучение по електроинженерство на Технически Университет – София. Обучението в чужбина е част от задължителната им програма и те са избрали да го проведат в най-елитното френско инеженерно обучение в България за втора поредна година.

Създадени респективно през 1993 и 1997 година, с педагогическата и финансова помощ на AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), франкофонските програми по електроинженерство и информатика формират Факултета за Френско обучение по Електроинженерство към Техническия университет-София. Факултетът се ползва също така и с подкрепата на Френското посолство в България. От 2002 г. двете специалности на факултета „Електротехника, електроника и автоматика” и „Информатика и телекомуникации” са акредитирани от Френската държавна  комисия за присъждане на инженерни звания (Commission des titres d’ingénieur –  CTI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *