post

България е начело по броя на жените-студентки в специалностите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) или 33 процента от всички български студенти по ИКТ,  показват данни на „Евростат”. 

В целия ЕС над 1,3 милиона младежи са записани да учат различни специалности в областта на ИКТ през 2016 г. (по последни обобщени данни към 20.04.2018 година). Жените са до голяма степен малцинство, или една жена е на всеки шест студенти по ИКТ (16,7% от всички студенти).

По този показател след нас са Гърция (31%), Швеция (29%) и Кипър (26%). Най-малко са жените студентки в Холандия (6%), Белгия (8%) и Люксембург (почти 10%).

Същата е ситуацията и на пазара на труда в ИКТ, където в ЕС преобладават мъжете. Нашата страна е отново лидер, тъй като в този сектор са заети 18 800 жени или 26.5% от всички заети 71 000 специалисти мъже и жени. От тях мъжете са 52 200 или 73.5%, пише infostock.

Според данните на „Евростат”, през 2016 година в ЕС са били назначени 8.4 милиона души като специалисти по ИКТ, като преобладават мъжете, тъй като жените представляват само 17,2% (892 700) от всичките 8 383 500 специалисти по ИКТ, наети в ЕС. От тях мъжете са 4 307 100 или 82.8%.

В държавите-членки на ЕС жените представляват по-малко от 10% от специалистите по ИКТ в Унгария (8,9%) и Чехия (9,3%), а с над 25% заети, след България, са Румъния и Литва (и двете по 25,7%).

Тази информация е публикувана от “Евростат” по повод Международния ден на момичетата в ИКТ сектора – глобална инициатива, чиято цел е да се повиши осведомеността сред младите жени относно значението на дигиталните им умения и насърчаването им да насочат кариерата си към бързо развиващия се ИКТ сектор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *