post

Yettel България се присъедини към Хартата на многообразието в страната. По този начин компанията още веднъж затвърждава ангажимента си да прилага принципите на многообразие, равнопоставеност и приобщаване в своята дейност.

Българската Харта е част от европейската платформа на Хартите на многообразието и е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите. Тя цели да насърчи социалното приобщаване и да стимулира компаниите да разработват и прилагат политики, с които гарантират равен шанс за всички.

Създаването на среда, в която всеки е свободен да бъде себе си и се чувства приет и уважаван, е сред ключовите приоритети на Yettel. Темата е залегнала в стратегията на телекома за устойчиво развитие, където операторът се ангажира с конкретни цели и представя програмите и политиките, с които работи за постигането им.

Компанията фокусира усилията си в няколко посоки – интегриране на хората с увреждания в работна среда, подкрепа на млади таланти, увеличаване броя на жените в технологичния екип и повишаване информираността на служителите си по темата.

Една от ключовите програми на Yettel е „Рамо до рамо“. Стартирала още през 2015 г., тя подпомага професионалното развитие и социална интеграция на хората с увреждания, или както компанията избира да ги нарича – хора с различни възможности. Тази година програмата отбелязва своята 10-а годишнина, като в рамките на всичките ѝ издания в нея са участвали общо 37 души. Част от тях продължават и до днес да са част от екипа на телекома.

Операторът предлага и различни възможности за младите – като стажантската си програма Hub by Yettel, както и програмите „Втора смяна“ и Yettel Teen Academy, насочени към деца на служители от 5-и до 12-и клас. Активно работи и в посока увеличаване броя на жените в технологичния си екип, като си партнира със STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) училища и университети.

Силен фокус телекомът поставя и върху обучението на своите служители по теми като неосъзнатите предразсъдъци и как да създават приобщаваща работна среда. Само през изминалата година общо 130 ръководители и HR специалисти минават подобни тематични обучения.

Усилията на компанията в областта на многообразието бяха оценени от международната независима организация Top Employers Institute. През миналата година Yettel стана първият телеком у нас, получил сертификата Top Employer за високото качество на своите работодателски политики. В категорията „Многообразие, равнопоставеност и приобщаване“ операторът постигна резултат от 90,74%, което е със 17% над средното за сектора в Европа.

През март компанията спечели първо място и в категорията „Многообразие на работното място“ за цялостната си политика за многообразие и приобщаване на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *