post

50% от гледането на телевизия и видео ще се случва на екраните на мобилни устройства (таблети, смартфони и лаптопи), което е с 85% повече от 2010 г. насам, като делът само на смартфоните ще бъде близо една четвърт (увеличение с близо 160% от 2010 г. насам). В допълнение, виртуалната реалност (VR) е на път да се превърне в основен начин на използване на съдържание, като един от всеки трима потребители ще използва технологията до 2020 г.

Това показват данните от годишния доклад ConsumerLab TV and Media на Ericsson, който разглежда в детайли широкия ръст в гледането на телевизия и видео, както и промените в начина на гледане на съдържание от потребителите.

Въз основа на мащабни медийни проучвания, проведени в рамките на 8 години,  Ericsson ConsumerLab прогнозира, че ръстът на услугите за гледане на видео по заявка (VOD) ще продължи до 2020 г., достигайки почти половината от общия брой гледания.

Според Андерс Ерландсон, старши консултант в Ericsson ConsumerLab VR има потенциала да свързва хора от целия свят и да създава по-дълбоко, по-персонализирано и по-пълноценно медийно изживяване. “С нарастването на  потребителските очаквания към услугите за гледане по заявка, както и към мобилното и виртуално гледане, телевизионната и медийната индустрия трябва да се фокусират върху предоставянето на крайно персонализирани услуги с най-доброто качество, на което са способни.”

Изследването показва, че времето, прекарано в гледане на телевизионно и видео съдържание, е достигнало своя пик от 30 часа на седмица, което включва активно гледане на линейна телевизия с програма, интернет услуги на живо и по заявка, свалено и записано съдържание, както и  DVD и Blu-ray. Все пак, близо 60% от зрителите днес предпочитат гледането по заявка пред гледането на линейна телевизия с програма, което е с около 50% повече от 2010 г. насам. Средният брой на използваните услуги по заявка се е увеличил от 1.6 на човек през 2012 до 3.8 през 2017 г. Днес 2 от всеки 5 потребители вече използват платени услуги за гледане по заявка на TV и видео, а близо 1/3 (32%) казват, че биха увеличили своя разход за такъв тип услуги през следващите 6-12 месеца. Преносимостта също се превръща във фактор с нарастваща важност, като 1/3 от потребителите искат достъп до съдържание, когато са зад граница.

Гледането през смартфон също продължава да печели позиции. Приблизително 70% от потребителите днес гледат видео през смартфона си – двойно повече от техния брой през 2012 г., като това прави 1/5 от общото TV и видео гледане.

16-19-годишните гледат най-много съдържание в рамките на една седмица (33 часа), като тук се отчита увеличение с почти 10 часа на седмица от 2010 г. насам. И все пак, повече от половината от тази демографска група прекарва времето си в гледане на съдържание по заявка, като над 60% от часовете за гледане на TV и видео, са пред екрана на мобилно устройство.

 

Социалните и виртуалните характеристики на VR технологията спомагат да се добави ново  стойностно измерение към гледането като изживяване. Тъй като се предвижда до 2020 г. 1/3 от потребителите да използват VR, очакванията са тази технология да изиграе съществена роля в бъдещето на телевизията и видеото.

И все пак, ако интересът на потребителите към VR се увеличи, няколко неща ще трябва да се променят. Близо 55% от планиращите да използват VR устройства биха предпочели аксесоарите към тях да са по-евтини, а почти половината смятат, че трябва да има повече достъпно виртуално съдържание. 1/3 биха проявили по-голям интерес към VR, ако можеха да получат VR пакет от своя доставчик на TV и видео.

Потребителите също така високо ценят качественото изживяване както при гледане, така и при потапяне във виртуалната реалност. Близо ¼ от анкетираните казват, че вече имат достъп до 4K UHD телевизори, а 1/3 планират да закупят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *