post

В продължение на дългогодишната си политика за насърчаване на многообразието, приобщаването и осигуряването на равни възможности на работното място, Vivacom се присъедини към Хартата на многообразието в България. Така телекомът, част от семейството на United Group, потвърждава още веднъж ангажимента си към ценностите, които гарантират, че единствено талантът и способностите на служителите определят развитието им в компанията.

„Приобщаването на хора с различни способности и от всички социални групи създава добавена стойност за бизнеса, като пряко способства успешното му развитие в дългoсрочен план и допринася за цялостния обществен климат на справедливост и толерантност. Щастливи сме да приветстваме и Vivacom в общността на компаниите, подписали българската Харта на многообразието и поели публичен ангажимент да осигуряват равно третиране и култура на взаимно уважение на работното място“, каза Георги Руйчев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

„Vivacom е компания с дългогодишна история, в която успешно си взаимодействат четири поколения професоналисти. Многообразието в екипа ни, приемствеността между поколенията, приобщаването на хората с различия и въобще равните възможности имат съществен принос към устойчивите резултати, които нашият екип постига вече толкова години. Седемте принципа на Хартата на многообразието много точно отразяват ценностите, които прилагаме в компанията, затова се присъединяваме към нея“, коментира Малина Чавдарова, директор „Човешки ресурси“ във Vivacom.

Близо 40% от служителите на ръководни позиции във Vivacom са жени. Над 3% са хора с увреждания, за които е положена специална грижа, включително ииндивидуална оценка на риска за здравето и безопасността, осигурен е допълнителен платен годишен отпуск и други. Принципите на равноправието са въведени във всяка политика за управление на човешки ресурси – от подбора и въвеждането в компанията, през цялостния процес на интегриране, учене и развитие, до излизането на служителя от компанията. Ценностите на Хартата са силно застъпени в действащия Кодекс за бизнес поведение и етика на Vivacom, както и в действащите процедури и политики на компанията.

Хартата на многообразието в България е съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Тя е част от европейската Платформа на Хартите на многообразието, обединяваща над 12 000 организации, които представляват над 16 милиона служители в целия ЕС. Хартата цели да насърчи социалното приобщаване и равните възможности на всички служители чрез популяризиране на ценностите на многообразието и въвеждането на приобщаващи практики на работното място. Като част от европейската мрежа, българската Харта предлага на своите членове знание, инструменти и обучения за развиване на умения, за да ги стимулира да разработят и прилагат политики и практически стъпки, с които да гарантират равен шанс за всеки на работното място.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *