post

Основната цел на проекта бе да се създаде цялостен автоматизиран процес по вземане на заявки чрез мобилно устройство, който се изпълнява от търговските представители по предварително зададен маршрут. Фокусът е насочен върху получаването на пълна информация за пазара на бързооборотни стоки и нейния анализ, както и върху анализа на продуктовото позициониране и конкурентното присъствие на марката.

Приложението изцяло обслужва новоизградения процес, от отразяването на активности по обектите, до регистриране на взетите заявки и изпращането им към дистрибуторите. За реализирането на проекта бе осъществена и връзка между мобилното приложение и ERP системата на основния дистрибутор на компанията в България (Microsoft NAV), посредством кoнектор. Възможността да се правят снимки при посещение гарантира пълнота и коректност на информацията. Това е вторият проект, реализиран от Balkan Services в Unilever България, до момента компанията използвашеBusiness Intelligence технология за анализ и репортинг.

„Въведената система позволява изграждането на ясна стратегия за въвеждането на нови продукти и разширяване на продуктовата гама според индивидуалните нужди на всеки обект. Възможността търговския представител да реагира на клиентските запитвания, на момента, осигурява гъвкавост и помага да изградим специални отношения с клиентите“, сподели Мариан Георгиев, Мениджър Развитие на пазара в Unilever България.

„Изграждането на вертикални решения в Retail сектора е един от основните фокуси на Balkan Services. Реализираният проект е поредното доказателство за нуждите от мобилни решения и тяхното приложение при изграждането на качествени и дългосрочни клиентски взаимоотношения“, това каза Христина Димитрова, Head of CRM Department, Balkan Services.