post

Twitter започна тестовете на нова функция, която позволява на потребителите да записват гласови съобщения и да ги публикуват, вместо да използват текст. Това се случва след множество критики в интернет, свързани с достъпността, особено за хора с увреждания. Съобщенията ще са с дължина 140 секунди, а в случай, че надхвърлят лимите, ще се публикуват в отделен пост. Функцията ще бъде включена в следващата актуализация на приложението за iOS.

Всъщност компанията няма специален екип, който да се занимава с опциите за достъпност, а работата в тази насока се изършва доброволно от служителите й.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *