post

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, подписа договор за доставката на оборудване за средно напрежение и софтуер за мрежово управление за усъвършенстване на електроразпределителна мрежа в Сърбия. Този проект за модернизация в цялата страна има за цел да подобри надеждността на мрежата, да намали прекъсванията на електрозахранването и тяхната продължителност.

Сърбия се стреми да подобри надеждността на електроенергията и да намали загубите

Усъвършенстването на мрежата ще подобри качеството на електроснабдяването и по този начин ще подобри услугата, предоставяна от оператора на електроразпределителната система на Сърбия Elektrodistribucija Srbije (EDS) и неговите клиенти.

Убедена съм, че новата инвестиция в модернизацията на нашата електроразпределителна система на стойност 140 млн. евро ще подобри снабдяването на нашите граждани, както и на стопанските субекти, и значително ще намали загубите по мрежата – с по няколко милиона евро годишно, заяви сръбският премиер Ана Бърнабич.

Schneider Electric ще оптимизира усилията на Сърбия за модернизация и автоматизация

Като водещ доставчик на технологии на пазара Schneider Electric разполага със свързаните продукти, софтуер и експертен опит за модернизиране, автоматизиране и трансформиране на цялата мрежа средно напрежение в страната. Дигитализираните мрежи на бъдещето подобряват енергийната ефективност, ускоряват интеграцията на възобновяемите енергийни източници, като слънчевата и вятърната енергия, балансират енергийното предлагане и търсене и по този начин улесняват прехода към зелена енергия. Възможностите за управление на данни подкрепят усилията за оптимизиране и декарбонизация на потреблението на енергия.

Модернизацията и цифровизацията на мрежата също помагат да се определи как най-добре да се конфигурира и експлоатира съществуващата разпределителна мрежа, което може да намали или отложи големите капиталови инвестиции за изграждането на електроцентрали – като така ще се спестят средства и ще се намалят отпадъците.

„Софтуерът, произведен в Сърбия от Schneider Electric, може да бъде внедрен в нашата енергийна мрежа, за да я направи по-надеждна и ефективна, с по-малко прекъсвания, както и да намали загубите по мрежата”, посочи Дубравка Джедович, министър на минното дело и енергетиката на Сърбия.

„Горд съм, че Schneider Electric помага на Сърбия да постигне целите си за модернизация на мрежата и да подкрепи прехода към зелена енергия“, изтъкна Гари Лорънс, президент на подразделението за електроенергия и мрежи в Schneider Electric. „Имаме над 20 години опит в работата в страната, включително нашия глобален център за научни изследвания, развойна дейност и производство на софтуера на Schneider Electric за оптимизиране на управлението на електроразпределението.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *