post

Samsung Electronics обяви консолидирани приходи от 58,48 трилиона вона и оперативна печалба от 14,87 трилиона вона за второто тримесечие на 2018 г., което е с 6 % по-висока спрямо резултатите за същия период през изминалата година.

Приходите от второто тримесечие отбелязват лек спад, заради по-малкото продажби на мобилни телефони и дисплеи. Силното развитие на бизнеса с памет, спомага за увеличението, което се наблюдава в оперативната печалба на компанията. Наблюдава се слаба промяна в нетната печалба, спрямо същия период миналата година, което се дължи на по-високи данъци върху печалбата.

Наблюдава се спад и в приходите, и в оперативната печалба, спрямо предходното тримесечие. Оперативната печалба е повлияна от поевтиняването на корейския вон спрямо щатския долар и поскъпването му  спрямо други основни европейски валути, което води до негативен резултат от 400 милиарда корейски вона спрямо предходното тримесечие.

Бизнесът с полупроводници продължава до носи високи приходи, което свързано с DRAM чипове, използвани в информационните центрове, и NAND флаш памет за съхранение. Samsung затвърждава своята стабилна позиция, чрез продукти с добавена стойност, включително DRAM сървър с висока плътност над 64 GB, от 1X нанометрова технология. Сред иновациите са и NAND мобилно съхранение от и над 128GB.

В бизнеса с дисплейни панели се  наблюдава намаляване на търсенето за гъвкави OLED панели през второто тримесечие. Доскавките и цените на LCD панелите също са понижени.

Наблюдава се стагнация на пазара за смарт телефони, като това води до намаляване на печалбите на направлението за IT и мобилни комуникации, както на годишна, така и на тримесечна база. Това  се дължи основно на по-бавни продажби на Galaxy S9. Въпреки това, мрежовият бизнес отчита солиден ръст, воден от инвестициите в LTE мрежи, изграждани от ключови глобални клиенти.

Печалби се отчитат в бизнес сегмента за премиум телевизори. Това е благодарение на новите QLED TV модели, по време на едно от най-големите световни футболни събития. При дигиталните домакинските уреди се наблюдава спад в търсенето на климатични решения, което води до по-ниски приходи.

В перспектива, от Samsung очакват да се поддържа силното развитие на пазара за памет, както и да бъде засилено търсенето на гъвкави OLED панели. Това би следвало да увеличи приходите за втората половина на годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *