post

От 31 май до 2 октомври ученици от 2. – 12. клас ще имат възможност да предложат решения на проблеми, които виждат в общността

Samsung България дава началото на второто издание на конкурса Solve for Tomorrow. Инициативата е част от програмите за корпоративна социална отговорност на компанията и има за цел да търси иновативни решения за справяне с проблеми в общността чрез прилагане на STEM умения и дизайн мислене. От тази година конкурсът дава възможност участие да вземат отбори на ученици от 2 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи: 2. – 4. клас, 5. – 8. клас и 9. – 12. клас. Задължително условие е всеки отбор да се ръководи от учител.

Кандидатстването в конкурса Solve for Tomorrow България става с идея за иновативно технологично решение в една от три основни категории: „Устойчивост“, „Справедливост и социално включване“ и „Образование“. За възрастовата група 9. – 12. клас e предвидена е и специална категория „Дигитално бъдеще“ за идея, в която са приложени напреднали дигитални технологии/продукти на Samsung, независимо в коя от другите три основни категории.

Учениците от 9. – 12. клас кандидатстват с идея и базов прототип. Класираните полуфиналисти преминават през менторска програма и ще се състезават на финалното събитие в София. Победителят се определя от жури, а отборът, събрал най-много гласове от онлайн гласуването, получава наградата на публиката.

Участието на учениците от 2. – 4. клас и 5. – 8. клас е изцяло онлайн. Те кандидатстват с резюме на идеята и видео. Полуфиналистите се определят от жури, а победителят за всяка от възрастовите групи – чрез онлайн гласуване.

Регистрацията за участие в конкурса става от ръководителя на отбора на сайта https://www.solvefortomorrow.bg, където редовно се публикува цялата информация, свързана с конкурса.

Етапи и важни срокове за участие в конкурса за иновативни решения Solve for Tomorrow:

Първи етап – от 31.05.2023 г. до 24:00 ч. на 02.10.2023 г.

  • Кандидатстване на отборите от 9. до 12. клас

Втори етап – до 06.10.2023 г.

  • Обявяване на 9 отбора полуфиналисти от 9. до 12. клас.

Трети етап – от 07.10.2023 г. до 30.11.2023 г.

  • Менторска програма за 9-те отбора полуфиналисти от 9. до 12. клас
  • Кандидатстване на отборите от 2. до 4. клас и от 5. до 8. клас до 29.11.2023 г.
  • Обявяване на 3 отбора полуфиналисти за всяка от двете възрастови групи на 30.11.2023 г.

Четвърти етап: първата седмица на декември 2023 г.

  • Онлайн гласуване до деня преди финала
  • Провеждане на финално събитие в София и обявяване на победителите

Solve for Tomorrow е международна програма, част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung, която започва през 2010 г. и към момента е достигнала до 2,3 милиона ученици, достигайки до 65 държави през 2023г. Благодарение на нея, учениците дават своя принос към обществото, като същевременно развиват критично мислене, лидерство и интерес към STEM умения.

В България Solve for Tomorrow се развива от 2022 г. и освен конкурса, предоставя и безплатни обучения за учители от цялата страна по дизайн мислене. Целта им е да подпомогнат учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Обученията се организират от фондация „Образование 5.0“, партньор на Samsung България в този проект. Информация за графика им може да бъде получена на сайта на фондацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *