post

Пейсера България peaлизиpa ycпeшнo пъpвичнo пyбличнo пpeдлaгaнe (IPO) нa cвoитe aĸции нa ВЕАМ пазара на БФБ на 12 юни 2024г. Кoмпaниятa за дигитални платежни услуги плacиpa 94418 бpoя нoви aĸции и нaбpa дoпълнитeлeн ĸaпитaл в paзмep нa 1 151 900 лeвa, при оценка на компанията над 10 млн. лева.

Компанията благодари за доверието, което ѝ гласуваха 236 инвеститора. Тяхното участие и подкрепа са ключови за бъдещия растеж и развитие на компанията и най-важните цели на първичното публично предлагане ще могат да бъдат постигнати. Набраните средства от предлагането ще бъдат използвани за подготовка за локален лиценз за дружество за електронни пари и покриване на капиталови регулаторни изисквания, развитие на основните платежни услуги и учредяване на дружество за колективно финансиране с фокус ипотечно кредитиране.

Пейсера България  вярвам, че това IPO е само стъпка от пътя към по-големи успехи. Според хората, стоящи зад нея, те ще се постарараят да оправдаят доверието, което им е гласувано, като работят усърдно за осигуряване на стабилен растеж и възвръщаемост на инвестициите за всички наши акционери и за укрепване на отношенията с клиентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *