post

За да се проследи сърдечната дейност на организма е необходимо да се използват датчици, които се разполагат непосредствено по тялото на човека. В бъдеще обаче вероятно ще стане възможно за целта да се използва и безконтактна технология, благодарение на съвместна разработка на Panasonic и университета в Киото (Япония), която дори сега не отстъпва по точност на традиционните методи.

В основата на предложената технология лежи използването на милиметров радар с разширен спектър, който улавя сигналите, излъчвани от всеки човек, и с помощта на специален алгоритъм отделя само нужните (в случая вълните, характеризиращи биенето на сърцето).

Перспективите на тази разработка са огромни, тъй като тя позволява да се наблюдават пациенти, без да се нарушава техния привичен начин на живот. Не по-маловажен за внедряването на технологията е и фактът, че безконтактният кардиограф се състои от компоненти, които се намират в свободна продажба.

kardio 2

Разбира се, преди технологията да навлезе масово на пазара тя трябва да бъде усъвършенствана, за да може с нейна помощ да се следят множество показатели при пациенти от различни възрасти и в различни ситуации. Все пак човешкото тяло излъчва такова количество данни, което може да се характеризира като “информационна каша”. Освен това, създаденият прототип все още не може да се нарече компактен, но изследователите се надяват, че до няколко години техният проект ще може да бъде пуснат на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *