post

OpenAI, компанията-създател на популярните изкуствени интелекти ChatGPT и DALL-E 2, обяви няколко значителни промени днес. Първата от тях е свързана със старта на нов интерфейс за програмиране (API) за ChatGPT, който ще позволи на разработчиците да вграждат ChatGPT в приложенията си.

Новият API на ChatGPT ще използва същия AI модел („gpt-3.5-turbo“) като популярния чатбот и ще позволява на разработчиците да добавят версии на ChatGPT към своите приложения. Той ще бъде включен в услугата ChatGPT Plus, която стартита през февруари на цена от 20 щ. долара на месец.

OpenAI обяви и промени в своите условия за разработчици, които се основават на отзивите на клиенти, свързани с опасения по отношение на поверителността и сигурността. Компанията вече няма да използва данни, изпратени чрез API, за “подобрения на услугата” и обучение на нейните AI модели, ако разработчикът не е дал своето съгласие.

Освен това компанията добавя 30-дневна политика за задържане на данните и опростява условията си относно собствеността върху тях, изяснявайки, че потребителите притежават началните и крайните модели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *