post

 

Ръстът на компанията е подкрепен от продължаващата силна инерция в Северна и Южна Америка и храните за домашни любимци с марката Purina и Nestlé Health Science. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) достига органичен ръст в размер на 4,5% през третото тримесечие.

Изтеглянията на инвестиции и международната търговия намаляват продажбите с 12,9%. Общите отчетени продажби намаляват с 9,4% до 61,9 млрд. швейцарски франка (9-те месеца на 2019 г.: 68,4 млрд. швейцарски франка). Текущите стратегически прегледи на Nestlé са изцяло в съответствие с планираното. Постигнат е още по-голям напредък в управлението на портфолиото. Придобиването на Aimmune Therapeutics приключи на 13 октомври 2020 г.

  • Актуализирани насоки за цялата 2020 г.: Компанията очаква целогодишен ръст на органичните продажби около 3%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност се очаква да се подобри. Основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност се очаква да се увеличат.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Nestlé, коментира: “Nestlé остана устойчива в една трудна и нестабилна среда. Нашите екипи действаха отговорно и експедитивно, за да смекчат въздействието на глобалната пандемия и се адаптираха бързо към променящите се нужди на потребителите. Силният органичен ръст обхвана широка територия и бе подкрепен от устойчива инерция в Северна и Южна Америка, храните за домашни любимци с марката Purina и Nestlé Health Science, както и ускоряването на дейността ни с кафе през третото тримесечие.

Продължаваме да развиваме нашето портфолио с бързина и дисциплина. Като пример, превръщаме Nestlé Health Science в източник на хранене и здраве посредством комбинация от силен органичен ръст и целенасочени придобивания. Последните допълнения в лицето на Zenpep, Vital Proteins и Aimmune Therapeutics са по-нататъшни стъпки в разширяването на нашите хранителни здравни предложения.”

Категориите продукти с най-голям принос за растежа са Purina PetCare с Purina Pro Plan, Purina ONE и Felix. Млечните продукти демонстрират висок едноцифрен ръст, базиран на увеличеното търсене на обогатени млека и продукти за печене в домашни условия. Кафе категорията отчита среден едноцифрен ръст, обособен от силното търсене на продуктите на Starbucks, Nespresso и Nescafé. Готовите ястия и помощните средства за готвене достигнаха средно едноцифрен ръст. Вегетарианските и растителните хранителни продукти осигуриха силен двуцифрен растеж, подкрепен от пускането на нови продукти и продължаващото разширяване на дистрибуцията. Nestlé Health Science отчете двуцифрен ръст, отразявайки нарасналото потребителско търсене на продукти, които поддържат здравето и имунната система. Бизнесите на Шоколадови продукти и Вода отчитат спад на продажбите поради високия им дял на продажби в каналите на „извън дома“, с известно подобрение през третото тримесечие.

Ефектите на COVID-19 върху органичния ръст продължават да варират, по-специално по категория продукти и канали за продажба. Търсенето на продукти за консумация в домашни условия и такива с ползи за здравето са с най-силно търсене. Purina PetCare, млечните продукти, кафето и Nestlé Health Science продължават да отчитат силен ръст. Продажбите на дребно демонстрират засилване, отразявайки непрекъснатото повишено търсене на продукти за домашно потребление. Ръстът в каналите за продажба извън дома остава значително отрицателен, като спадът на продажбите намалява през третото тримесечие. Продажбите в електронната търговия са нараснали с 47,6%, достигайки 12,3% от общите продажби. Кафето, Purina PetCare и Nutrition & Health Science допринасят основно за ръста.

 

  Общо за

Групата

Зона Северна

и Южна Америка

Зона Европа,

Близкия Изток

и Северна

Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка на юг

от Сахара

Други

дейности

Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.) 61 912 24 991 14 952 15 251 6 718
Продажби 9 мес. 2019 г. (млн.шв.фр.)* 68 367 27 608 15 732 16 340 8 687
Реален вътрешен ръст (RIG) 3.3% 4.7% 3.3% – 0.2% 6.8%
Ръст в цени 0.2% 0.4% – 0.4% 0.2% 0.6%
Органичен ръст 3.5% 5.1% 2.9% 0.0% 7.4%
Нетни сливания и придобивания – 5.5% – 5.7% – 1.7% 0.0% – 24.0%
Международна търговия – 7.4% – 8.9% – 6.2% – 6.7% – 6.1%
Отчетен ръст в продажбите – 9.4% – 9.5% – 5.0% – 6.7% – 22.7%

 

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Nestlé води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.

 

 

Приложение

 

Преглед на продажбите за деветте месеца по оперативни сегменти

 

  Общо за

Групата

Зона Северна

и Южна Америка

Зона Европа,

Близкия Изток

и Северна

Африка

Зона Азия,

Океания и

Африка на юг

от Сахара

Други

дейности

Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.) 61 912 24 991 14 952 15 251 6 718
Продажби 9 мес. 2019 г. (млн.шв.фр.)* 68 367 27 608 15 732 16 340 8 687
Реален вътрешен ръст (RIG) 3.3% 4.7% 3.3% – 0.2% 6.8%
Ръст в цени 0.2% 0.4% – 0.4% 0.2% 0.6%
Органичен ръст 3.5% 5.1% 2.9% 0.0% 7.4%
Нетни сливания и придобивания – 5.5% – 5.7% – 1.7% 0.0% – 24.0%
Международна търговия – 7.4% – 8.9% – 6.2% – 6.7% – 6.1%
Отчетен ръст в продажбите – 9.4% – 9.5% – 5.0% – 6.7% – 22.7%

 

Преглед на продажбите за деветте месеца по продукти

 

  Общо за

Групата

Прахо-образни и течни напитки Води Млечни продукти и сладолед Nutrition & Health Science Готови ястия и продукти за готвене Шоколадови продукти Храни за домашни любимци
Продажби 9 мес. 2020 г. (млн.шв.фр.) 61 912 16 219 5 020 8 114 9 004 8 460 4 713 10 382
Продажби 9 мес. 2019 г. (млн.шв.фр.) 68 367 16 880 5 764 9 806 11 698 8 888 5 358 9 973
Реален вътрешен ръст (RIG) 3.3% 2.9% – 6.6% 6.6% 1.1% 4.6% – 0.6% 10.0%
Ръст в цени 0.2% 0.2% – 1.3% 1.6% 0.4% – 0.1% – 1.2% 0.6%
Органичен ръст 3.5% 3.1% – 7.9% 8.2% 1.5% 4.5% – 1.8% 10.6%

 

* Данните за 2019 г. са преизчислени след решението за интегриране на бизнеса Nestlé Waters (Нестле води) в трите географски зони на Групата, в сила от 1 януари 2020 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *