post

Компанията MasterCard представи в Сингапур кредитна карта от следващо поколение – Display Card. Тя е призвана да повиши безопасността и удобството на банковите транзакции.

Картата е снабдена със сензорни цифрови клавиши и малък LCD дисплей. Клавиатурата позволява да се задава еднократна парола. Според замисъла на разработчиците, на екрана в бъдеще ще се извежда различна информация от финансов характер – например, текущият баланс, данни за последните операции и др.

Картата ще опрости онлайн банкирането. При това тя ще запази всички възможности на обикновените кредитни карти. Новата  MasterCard ще влезе в обръщение от март 2013 г.

Идеята за интеграция на банковите карти с допълнителни електронни компоненти не е нова. Например, Visa още от 2004 г експериментира с внедряването на миниатюрни информационни дисплеи в своите карти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *