post

Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) догонва този в Западна Европа благодарение на ръста на заплатите и повишаващата се заетост. Това показва доклад на базирания в Унгария информационен образователен център Codecool, цитиран от SeeNews.

Той насочва вниманието и към едно от основните секторни предизвикателства – недостига на кадри. На европейския пазар на труда през 2020 г. ще липсват 670 000 ИКТ специалисти, сочи докладът. А квалифицираната в сферата на дигитализацията работна ръка е по-необходима на Стария континент от всякога, ако иска да повиши конкурентоспособността си в глобалната надпревара със САЩ и Китай, в която цифровите иновации се превърнаха в основен фактор.

Изтъквайки, че разликите в заплатите и заетостта между източната и западната част на Европа се стопяват, докладът насочва вниманието към новите бариери за преодоляване в сектора. Става думи за пропуски в квалификацията, задържане на професионалисти и липса на меки умения например. Според анализаторите на Codecool те могат да се прескочат с инвестиции в образование и обучения. Подчертава се и необходимостта от сътрудничество между държава, бизнес и образование.

8.9 млн. е бил броят на заетите в ИКТ сектора професионалисти през 2018 г. в ЕС-28 – това представлява 3.9% от общата работна сила в изследваните държави членки. Динамиката показва, че само за десет години делът им се е увеличил с над 40%. Докато Западна Европа поддържа постоянно висока заетост в сектора, то страните в региона на ЦИЕ вече надминават или се доближават до средните за Европа показатели, сочи още проучването на Codecool.

ИКТ секторът е силно конкурентен на пазара на труда, тъй като заплатите непрестанно растат. Доходите обаче зависят основно от фактори като държава, пол, възраст, ниво на образование и вида работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *