post

Квантовият компютър на Honeywell вече е наличен в търговската мрежа, след като беше обявен за първи път през март. Компанията, най-известна в САЩ с производството на термостати, казва, че корпоративните клиенти могат да получат достъп до машината директно чрез един от собствените интерфейси или чрез портала Azure Quantum на Microsoft.

Както и при представянето на устройството, Honeywell твърди, че това е най-мощният квантов компютър в света.

Обикновено, когато повечето компании говорят за квантови компютри, те споменават кубити. Honeywell вместо това използва метрична система, наречена квантов обем, за да възпроизведе възможностите на своята машина. Терминът се опитва да улови “качеството” на кубитите.

Колкото по-голяма е стойността на квантовия обем, толкова по-сложни проблеми може да реши компютърът. Honeywell казва, че компютърът ѝ има квантов обем 64. За сравнение, IBM наскоро заяви, че най-новият ѝ квантов компютър има квантов обем 32.

Дали квантовият компютър на Honeywell е най-мощният в света е нещо, което компютърните учени вероятно тепърва ще обсъждат.

Ясно е обаче, че квантовите компютри идват в нашия живот и те много ще променят изчисленията, каквито ги познаваме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *