post

28,9% от специалистите по ИКТ през 2022 г. в България са жени, което е  най-високият дял сред държавите-членки на ЕС

 

Един от водещите световни доставчици на услуги за развитието на пазара на труда Grafton представи официално глобалните HR тенденции в сферата на информационните технологии в своя последен доклад „Глобални HR тенденции в сферата на информационните технологии през 2023 г.“.

Проучването обхваща 5000 професионалисти от множество сектори, с цел да разбере как те възприемат различните индустрии. ИТ продължава да бъде най-бързо развиващата се индустрия в света и тази тенденция ще продължи със сигурност и в обозримото бъдеще. Данните показват, че ИТ излиза пред други сектори, които предлагат висок потенциал за печалба, като например сферата на финансовите услуги.

Какво търси бизнесът на глобално ниво?

 Поради бързото развитие на новите технологии необходимите умения за голям процент от работните места значително са се променили от 2015 г. насам, като се очаква този брой да достигне най-малко 65% до 2030 г. Тези нови умения ще позволят на бизнеса да извлече повече от иновациите, които използва, като същевременно обаче и оползотворява по-добре човешките способности в своите екипи.

Въпреки значителния брой съкращения, настъпили през 2023 г., търсенето на технологични таланти продължава, като прогнозата за 2024 г. е по-оптимистична. Търсенето ще е най-засилено особено в по-малките предприятия и индустриите извън технологичния сектор.

Най-търсените работни роли се влияят от развитието на технологиите и дигитализацията, но и от устойчивостта. Специалистите по изкуствен интелект и машинно обучение (+ 40%) са начело в списъка на бързо развиващите се работни места. Но техническите умения не са единственият важен критерий за наемане през 2023 г. С нарастването на дистанционната работа и повишения фокус върху съпричастността към клиентите, за много фирми предимство са когнитивните и управленските умения, както и личната ефективност и екипната работа. Аналитичното мислене е най-цененото меко умение, следвано от творческото мислене, гъвкавостта, мотивацията и любопитството. Търсенето на хора с чиновнически или секретарски роли, като банковите касиери, пощенските служби, касиери се очаква да намалее най-бързо.

Почти половината от компаниите изпитват затруднения при набирането на персонал за напреднали дигитални умения. 47,3% от интервюираните компании съобщават, че “донякъде” или “до голяма степен” са срещнали трудности при намирането на персонал с напреднали дигитални умения. В Индия (60,6%), Италия (54,6%) и Испания (52,9%) изпитват най-големи затруднения при набирането на такъв персонал. Обединеното кралство има най-голям брой компании (21,6%), които заявяват, че изобщо нямат проблеми с набирането на персонал за напреднали дигитални умения.

Какво търсят ИТ кандидатите за работа?

На въпроса на интервюираните професионалисти в кой сектор предпочитат да работят, респондентите най-често дават като отговор ИТ. Проучването показва, че информационните технологии излизат пред други сектори, които предлагат висок потенциал за печалба, като например сферата на финансовите услуги. ИТ е най-популярният избор за работа в Полша, Португалия, Бразилия и Румъния.

 Доходът (49%) и балансът между професионалния и личния живот (31,2%) и кариерното израстване (25.3%) са най-важните приоритети за респондентите на проучването. Гъвкавите форми на работа са един от петте най-важни приоритета за ИТ специалистите, които търсят нова работа. Докато процентът на изцяло дистанционна работна сила е спаднал драстично след пандемията, хибридната работа става все по-популярна – 39% от новонаетите ще се присъединят към екипи с хибриден начин на работа.

За всички поколения служители, доходите остават основен приоритет. Поколението Z високо цени възможностите за кариерно развитие, качеството на работната среда и работодателската марка. Милениалите дават предимство на баланса между професионалния и личния живот, сигурността на работното място, репутацията на индустрията и взаимоотношенията с колегите си.

И все пак ИТ служителите имат по-голямо удовлетворение от работата си от професионалистите в другите индустрии. ИТ изглежда е секторът, предлагащ най-голяма удовлетвореност от работата, със средна оценка от 8,4/10 от души, работещи в индустрията.

България на глобалния ИТ пазар

Gi Group представи данните за нивото на заплащане в 20 държави в Европа и света, сред които попада и България в обобщен документПроучването обхваща България, Бразилия, Китай, Чехия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Индия, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Швейцария, Испания, Турция, Обединеното кралство. Проучването представя годишните заплати на професионалистите на постоянен трудов договор. Данните включват информация за разнообразни позиции в разработването и поддържането на софтуер и софтуерни продукти.

Сред най-високо платените ИТ позиции се класират тези, свързани с разработването на софтуер. Към тях се причисляват Java Developer, Full Stack Developer (Java/JS), C#/.NET Developer, Embedded C/C++ Developer, Python Developer и Software Development Manager. Средната заплата на професионалистите в България в тази сфера е 55 400 евро на година.

 Позицията Software Development Manager класира страната ни на второ място сред съседните ни държави – Румъния, Сърбия и Турция, като северната ни съседка заема челното място. Там заплатите варират между 73 500 и 97 800 евро годишно, докато в България са между 48 000 и 96 000 евро годишно. У нас след тях се нареждат Java developer-ите, чиято заплата е между 34,800 и 84 000 евро годишно.

 В световен мащаб, Германия държи челните места по заплати на ИТ специалисти, като там Software Development Manager взима между 70 000 и 180 000 евро на година. Индия е в дъното на класацията, там същият професионалист получава от 11 100 до 27 800 евро годишна заплата. Интересен факт е, че в Швейцария специалистите в тази област получават 58 800 и 98 000.

България е на второ място и в най-ниско платеният сегмент – техническата поддръжка. Специалистите тук средно взимат 16 800 евро на година, малко по-малко от лидера на Балканите – Сърбия, където средната годишна заплата в сферата е 17 000 евро.

Движение към равенство – жените в сферата на информационните технологии

Според 2023 Global Gender Gap Report на Световния икономически форум, представителството на жените в технологичната, информационната и медийната индустрия е отбелязало значителен ръст от 2016 г. насам, като се е увеличило с 0,94%. В България жените представляват 28,9% от специалистите по ИКТ през 2022 г. – най-високият дял сред държавите-членки на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *