post

GIGABYTE официално даде старт на два нови AMD EPYC изчислителни модула към гамата решения RACKLUTION-OP, която е базирана на отворените стандарти за сървърни шкафове (Open Rack Standards) на Проекта за отворени изчислителни среди (Open Compute Project – OCP). Двата нови модула, TO22-Z61 и TO22-Z62, са оборудвани с по два цокъла за AMD EPYC Naples процесори. Така те предлагат голям брой изчислителни ядра и впечатляващ капацитет на паметта, както и гъвкави опции за сторидж (изцяло с SSD дискове или комбинация от SATA / SAS + флаш-устройства), както и наличието на до 3 допълнителни PCIe разширителни слота. Всеки модул е проектиран да влезе в 2OU трей с три гнезда. Освен достъпни като самостоятелни продукти, тези модули могат да се интегрират в напълно оборудвани, OCP съвместими шкафове за бързо и лесно инсталиране в информационните центрове.

Изчислителни модули TO22-Z61 и TO22-Z62

Изчислителните модули TO22-Z61 и TO22-Z62 с AMD EPYC чипове
Тези устройства с 2OU височина са снабдени с по два цокъла за процесори AMD EPYC 7000 серия (Naples), с 8 канала за оперативна памет и 8 броя DIMM слотове на цокъл (16x DIMM слотове на модул).

TO22-Z61 предлага гъвкава комбинация от флаш и SATA сторидж капацитет с 4x 2,5-инчови, предни, „hot swappable“ гнезда за SSD / HDD диска, в които могат да се поставят максимум 2x NVMe устройства + 2x SATA диска (или до 4x SATA диска вместо NVMe). SAS устройствата могат също да се използват с поставяне на допълнителна карта.

Другият модул, TO22-Z62, предлага голям капацитет само полупроводников сторидж, с 4x 2,5” предни, „hot swappable“ гнезда, в които се поставят максимум 4x NVMe устройста (или до 4x SATA диска вместо NVMe), и възможността да се добави още капацитет с други 4x вътрешни 2.5” гнезда за NVMe устройства (за общ възможен капаците от 8x 2.5” NVMe сторидж).

TO22-Z61 и TO22-Z62 разполагат с по два нископрофилни PCIe x16 слота за разширяване на възможостите за сторидж или мрежови комуникации. TO22-Z61 има допълнителен OCP PCIe x16 мецанин слот (OCP слотът на TO22-Z62 е зает от U.2 HBA разширителна карта). Като мрежови възможности, и двата модула имат по два 1Gb Ethernet LAN порта, както и отделен MLAN порт за дистанционно управление.

TO22-Z61 и TO22-Z62 са проектирани лесно да влизат в 2OU трея с три гнезда на GIGABYTE (за обща плътност от три изчислителни модула в рак с 2OU височина) –  или TO20-BT1 (OCP трей за модули Версия 1.0, съвместим с шкафовете на GIGABYTE 41OU DO20-ST0 или DO20-ST1, или с 12OU DO60-MR0 мини-шкаф), или в TO21-BT0 (an OCP Версия 2.0 трей съвместим с шкафовете на GIGABYTE 41OU DO21-ST0 или DO21-ST1).

Трей за модули T020-BT1 OCP 1.0

Трей за модули T021-BT0 OCP 2.0

Преглед и предимства на OCP сървърите
Какво представляват Отворените стандарти за сървърни шкафове (Open Rack Standards – ОСР)?

Това е „оупън сорс“ набор от насоки за хардуерен дизайн разработен от Facebook и след това през 2011 г. преобразуван в отворен проект. В качеството си на оупън сорс, проектът предлага възможността всеки да допринася за неговото развитие, вследствие на което различни организации свързани с разработката на центрове за данни допринасят със своя опит за проектирането на хардуер, който може по-бързо и по-лесно да се инсталира, който е по-евтин и е с правилните характеристики и функционалност да бъде мащабируем и ефективен, както и да пести пространство и енергия.

Дизайнът по Open Rack Standards може да постигне това по няколко начина. Първо, ширината на шкафа е 21” в сравнение с традиционните 19” шкафове, а единицата за височина на сървър е 1OU (1,89 инча, в сравнение с 1U (1.75”) височината на традиционните сървъри). Това дава повече хоризонтално и вертикално пространство във всеки трей за повече изчислителна, мрежова и сторидж плътност, или за по-добра организация на охлаждането и окабеляването. Второ, захранването на всеки отделен ракмаунт сървър се премахва, за да се обедини в централен захранващ модул. Това не само освобождава повече пространство за останалите компоненти, но и позволява по-добро охлаждане и по-добра ефективност на поддръжката на консолидирания захранващ блок. Захранването се подава към изчислителните, сторидж и GPU модули директно по система от захранващи шини прокарани по задната страна на шкафа.

Освен тота, сървърните модули се проектират като Lego тухлички, достатъчно малки, за да работи с тях само един човек. Това също така добавя удобство и лекота при мащабирането: всеки модул е достъпен индовидуално и може да се поръча след време, за да добави капацитет към съществуващата инфраструктура. Проектът за отворени изчислителни среди (Open Compute Project) твърди, че тези характеристики на дизайна са с 38% по-енерго-ефективни * за изграждане и с 24% по-евтини за експлоатация от традиционната 19” инфраструктура на шкафовете за компаниите, които за първи път възприемат отворените стандарти на сървърни шкафове.
https://www.opencompute.org/about

RACKLUTION-OP
RACKLUTION-OP  OCP решенията на GIGABYTE  се делят основно на два различни варианта на схемата на захранване, съответстващи на двете версии на Open Rack стандартите: OCP Version 1.0 е дизайн на сървърния шкаф със захранване подавано по три вертикални 12V шини, докато при OCP Version 2.0 захранването е по една единствена вертикална 12V шина. Всеки конектор на шината може директно да подава до 960W (80A x 12V), следователно в шкафа OCP Version 1.0  (с три шини) се подават до 2880W на рафт (960W x 3 шинни конектора); така този шкаф е подходящ за поставяне на GPU модули с големи изисквания към захранването, докато шкаф OCP Version 2.0 (с една захранваща шина) може да подава до 480W на модул и е по-добър ценово-ефективен избор за изчислителни и сторидж модули с по-малки изисквания към захранването. И двата варианта съществуват едновременно и клиентите могат да избират дизайн на хардуера съответстващ на конкретните нужди на техните системи.

Сървърните решения на GIGABYTE се предлагат у нас от дистрибутора SG-Computers Engineering. Допълнителна информация за тях можете да получите на https://sg-computers.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *