post

Само 1% от ИТ директорите, взели участие в годишното проучване на анализаторската компания Gartner, съобщават, че в своите организации поне в някаква степен използват блокчейн технологии. 8 на сто от запитаните споделят за наличие на краткосрочни планове в тази област или експериментират с такива технологии. В същото време 77% от ИТ директорите заявяват, че тяхната компания не се интересува от блокчейн технологиите или няма планове да ги изучава и развива.

Според анализаторите, изключително важно е да се разбере какво представлява блокчейнът и какви задачи може да реши на сегашния етап на развитие, в сравнение с това как технологията ще работи в близко бъдеще. Прибързаното въвеждане на блокчейн технологиите може да доведе до сериозни проблеми – неуспех на иновативни проекти, непродуктивни разходи, прибързани решения и дори отказ от тази перспективна технология.

Към блокчейн технологиите по-често се обръщат финансовите и застрахователните компании, отколкото другите сектори. Транспортните и комуналните компании, както и държавните институции, също започват да се интересуват от блокчейн, тъй като за тях е много важна ефективността на процесите, логистиката и доставките. Според Gartner, сега блокчейн е на „пика на високите очаквания“ в цикъла на развитие на технологията. След този пик следва „депресията на разочарованието“, така че въпросът е колко бързо компаниите ще успеят да преминат през този цикъл, заключават анализаторите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *