post

През 2018 г. преките и косвените приходи на бизнеса в световен мащаб, свързани с технологиите за изкуствен интелект, ще нараснат до 1,2 трилиона долара, което е със 70% повече, отколкото през 2017 г., смятат анализатори от Gartner. До 2022 г. обемът им ще се увеличи до 3,9 трилиона долара. Анализаторите посочват три източника на приходи: косвени – свързани с положително или отрицателно влияние на качеството на взаимодействие с клиентите върху непреки разходи; преки – увеличаване продажбите на съществуващи продукти и услуги или да създаване на нови такива, както и намаляване на разходите за производството и доставката на тези стоки и услуги.

36% от общата сума ще дойде от средствата за поддържане на внедрените вече решения – невронни мрежи и други технологии за изследване на данни и разпознаване на шаблони. До 2022 г. техният дял ще достигне 44%. От виртуалните агенти, които изпълняват прости клиентски заявки, ще дойдат 46% от приходите през 2018 г., но до 2022 г. техният дял ще падне до 26% и другите технологии ще ги изпреварят. Решенията за системи за автоматизация, които се използват в частност за превръщане на реч в текст и обратно, за обработка на ръкописен текст и други подобни задачи, досега генерират само 2% от приходите, но до 2022 г. делът им ще нарасне до 16 на сто. Делът на приходите от интелектуални продукти е 18%, а до 2022 г. той ще намалее до 14 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *