post

Производителят на телекомуникационно и мрежово оборудване Ericsson стартира паневропейската програма 5G for Europe, която ще обедини големите индустриални играчи, публичния сектор и водещи университети от цяла Европа с цел развитието на петото поколение мобилни мрежи. Инициативата ще се фокусира върху предоставянето на научни изследвания, иновации и пилотни индустриални проекти, които използват следващото поколение 5G мрежи като основно действащо средство в работата си.

5G for Europe ще предостави на участниците в индустрията 5G решения в различни сфери, включително транспорт и автомобилостроене, Интернет на нещата (Internet of Things), енергетика и комунални услуги, сигурност, обществена инфраструктура и търговия на дребно.

Партньори на програмата от академичната и изследователска сфера са водещи технически университети като Scuola Superiore Sant’Anna (Пиза, Италия), Technische Universität (Дресден, Германия), Universidad Carlos III (Мадрид, Испания), IMDEA Networks Institute (Мадрид, Испания) и King’s College (Лондон, Великобритания).
Сред партньорите от индустрията се нареждат водещи предприятия като wiseSense, Weiss Robotics и MyOmega System Technology в Германия, както и Zucchetti Centro Sistemi в Италия.

Припомняме, че през март 2015 г. Ericsson стартира R&D програмата 5G for Sweden, в партньорство с шведската промишленост и академичните среди. Сега 5G for Europe разширява обхвата си до 7 страни и 10 институции, с възможност за нови партньорства с течение на времето.

“5G е следващата стъпка в развитието на мобилните комуникации и ще бъде основен двигател на свързаното общество. Въпреки това, Ericsson трябва да работи заедно с индустрията, за да разбере техните специфични мрежови изисквания. Само така компаниите могат те да се възползват изцяло от предимствата на 5G технологията“ – заяви по този повод Улф Евалдсон, старши вицепрезидент и главен технологичен директор в Ericsson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *