post

AMD обяви, че процесорите EPYC™ 7000 серия са заложени в три от най-новите Dell EMC (NYSE: DVMT) PowerEdge платформи – PowerEdge R6415, R7415, и R7425. Последните са с висока степен на  мащабируемост, с едно- и дву-процесорни конфигурации за работа с изискващи висока производителност натоварвания като виртуализирани мрежи за данни (Virtualized Storage Area Networks (VSAN)), хибридно-облачни приложения, плътна виртъализация и анализ на големи обеми данни.

Новите Dell EMC PowerEdge сървъри се възползват от възможностите на процесорите AMD EPYC 7000 серия за конфигурации с един или с два процесора, с 32 до 64 ядра, до 4TB капацитет на паметта и 12 до 24x директни NVMe устройства (Non-Volatile Memory – постоянна памет, т.е. магнитни или полупроводникови дискове), оптимизирани за работа с големи бази данни. EPYC също поддържа висока пропускателна способност и плътност на разполагане на GPU за HPC приложения.

Еднопроцесорните PowerEdge R6415 и R7415 предлагат 32-ядрени системи оптимизирани за задачи, които ще се възползват от тяхната многонишкова архитектура. С впечатляващо ниска стойност на притежание, те осигуряват високоскоростна I/O производителност по до 128-пистов PCIe интерфейс и пропускателна способност на работата с паметта до 342 GB/s.

Сървърите Dell EMC PowerEdge R6415, R7415, и R7425 с AMD EPYC от днес са достъпни в глобален план.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *