post

DataArt, глобалната технологична компания, която проектира, разработва и поддържа персонализирани софтуерни решения, обяви, че инструментът Atlas Framework, разработен от компанията, ще бъде достъпен като проект с отворен код в GitHub под лиценз Apache 2.0. Това означава, че интеграцията с облака ще е значително по-бърза и по-ефективна и че бизнес решенията могат да бъдат реализирани в много по-кратки срокове.

Atlas Framework е цялостен набор от инструменти за разработчици на .NET инфраструктура, с помощта на който могат да се стартират проекти и да се ускори предоставянето на Cloud базирани функционалности.

Отварянето на кода на Atlas Framework от страна на DataArt означава, че на разработчиците на .NET решения вече няма да се налага да отделят време и ресурси за проучване, подбор, внедряване, интегриране и фини настройки на набор от основни инфраструктурни инструменти.

Atlas Framework ще направи много по-лесно интегрирането на всяка IT-система с облака, увеличавайки гъвкавостта и скоростта, с която инфраструктурните инструменти могат да бъдат проектирани, модернизирани или заменени, за да отговорят на специфични бизнес нужди, коментира Никита Козлов, софтуерен архитект в DataArt.

Според него, ускореното развитие и по-бързият достъп до бизнес функционалности ще доведат до огромни ползи за бизнеса и ще се стигне до революционно намаляване на рисковете в процеса на миграция към Cloud системи. “За нас е чест да предоставим решение по този въпрос на IT общността, пускайки го като Open Source инструмент”, допълни той.

Atlas Framework включва хостинг на услуги, регистриране, корелация, мониторинг, съобщения и модули за съхранение, всички от които са оптимизирани за съвременно Cloud базирано разработване на приложения. Тези важни компоненти на едно мащабируемо, надеждно и високопроизводително текущо приложение могат да бъдат споделени с произволен брой .NET проекти.

Чрез предоставянето на Atlas Framework на по-широката общност и отварянето на кода за разработчиците, от DataArt се надяват да стимулират иновациите и да дадат възможност за разгръщането на пълния потенциал в разработката на .NET решения и интеграцията им с облака.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *