post

Агенцията за перспективни отбранителни изследвания DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) се е заинтересувала от разработката на нова високоскоростна безжична връзка.

Проектът с название 100 Gbit/s RF Backbone (100G) ще осигури на агенцията безжични комуникации, скоростните характеристики на които значително превъзхождат възможностите на съвременните решения.

За осъществяване на различен род комуникации сега в американската армия се използва безопасният безжичен протокол Common Data Link (CDL). Той осигурява максимална скорост на обмен на данните 250 Mbit/s.

Но според DARPA тази скорост не е достатъчна. По тази причина е взето решение да се започне разработката на по-скоростно решение. Агенцията е обявила конкурс за създаване на нов безжичен стандарт за връзка, който осигурява скорост 100 Gbit/s при радиус на покритието 200 км.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *