post

Компанията Built Robotics заедно със Sunstate Equipment представиха първите по рода си автономни багери, булдозери и друга строителна техника. При това тя е напълно готова за работа, а не е прототипна.

Техниката е дело на Built Robotics, а заедно със Sunstate ще се отдава под наем на строителни компании на територията на САЩ.  Технологията на Built идва като отделен модул и може да се добави към практически всеки багер и булдозер.

Чрез нея операторите на машините могат да качат в системата файл със задачи, а машината да ги изпълни самостоятелно. За целта компанията предоставя и необходимия софтуер за създаване на файловете и управление на машините.

Built и Sunstate ще предлагат и обучение на клиентите. То включва и описание на автономната техника, която има сензори, камери, LiDAR система и др. Тя е програмирана да заобикаля препятствия, включително хора и друга техника, като се използват и виртуални геоогради, в които да работят машините и да не напускат обсега ѝ.

Първите автономни машини ще тръгнат още тази година, като ще се предложат на избрани клиенти. От следващата година постепенно ще започне да се увеличава техният брой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *