post

С все по-широкото прилагане на хибридния модел на работа Brother дефинира предизвикателствата, пред които е изправено управлението на печата, когато се извършва на различни локации. Според японската компания програмата за управляеми услуги за печат (MPS) трябва да се счита за бизнес приоритет.

MPS решенията пестят време, подобряват ефективността и производителността, и намаляват разходите. Освен това те свеждат до минимум отпадъците, намаляват капиталовите разходи, подобряват паричния поток и правят информационната сигурност значително по-добра.

Едва ли е изненада, че 53% от организациите казват, че инвестициите им в управляеми услуги за печат ще се увеличат през следващите 12 месеца1 – като най-бързото внедряване идва от малките и средните предприятия, загрижени за растящия риск от зловредни атаки и изтичането на данни.2

Brother посочва четири неща, които трябва да се имат предвид при внедряването на MPS във вашата хибридна работна структура.

1. Как управляемите услуги за печат могат да подобрят сигурността на мрежите, устройствата и документите?

В свят с хибриден модел на работа бизнесите изискват сигурност от техните доставчици на печатни услуги.1 Притесненията са толкова големи, че 71% казват, че са въвели Zero Trust модел, който третира всеки потребител, устройство или поток от данни като подозрителни – като се изисква автентификация за всяко действие.1

Затварянето на дупките в сигурността както за служителите, които работят от дома си, така и за тези в офисите, е ключова част от оценката на управляемите услуги за печат. Това позволява да се въведе Zero Trust сигурност на всички печатни устройства, които имат достъп до дадената мрежа.5

Програмата за MPS печат ви дава достъп до устройства с вградена защита на високо ниво. Потърсете функции като: защита с персонални карти, защитен с ПИН печат, криптиране на ниво предприятие и автоматично откриване на проникване, което постоянно следи за заплахата от хакване.

2. Как управляемите услуги за печат могат да помогнат за дигиталната трансформация?

Тъй като организациите прилагат програми за цифрова трансформация, за да бъдат в крак с работните практики, ускорени от пандемията,3 37% от тях виждат управляемите услуги за печат като важен двигател на дигитализацията.5

MPS осигуряват достъп до мултифункционални устройства, което позволява не само печатането на документи, но и тяхното цифровизиране, запазване и споделяне.

За да постигнете бързи печалби от цифрова трансформация, имате нужда от MPS доставчик, който може да ви помогне да дигитализирате работните процеси и да подпомогне дистанционното сътрудничество.5 Например, Brother си партнира с Kofax, за да предложи ControlSuite, водещото решение за печат и управление от край до край.

В допълнение към автоматизирането на документните работни потоци, увеличаването до максимум на сигурността и осигуряването на съответствие, ControlSuite предоставя последователно потребителско изживяване, независимо от системата или местоположението, в широк спектър от печатни и многофункционални устройства.

3. Как управляемите услуги за печат могат да допринесат за постигане на устойчивост?

Редуцирането на отпадъците при печат намалява както финансовите, така и екологичните въздействия – а MPS позволява да се наблюдават и управляват количеството хартия, енергия и консумативи, които служителите използват, на различни места.
83% от компаниите не само признават важността на устойчивостта за техния бизнес, 52% казват, че намаляването на въздействието върху околната среда сега е по-висок приоритет за управлението на печата, отколкото намаляването на разходите.1 За постигането на това, към програмата за управляеми услуги за печат може да се добавят и връщането и рециклирането на използвани касети.

4. Как управляемите услуги за печат могат да подпомогнат при променливите обеми на разпечатки?

85% от бизнесите са съобщили, че се наблюдава свързано с пандемията понижение в обемите на печат в офисите.1 Но намаляването след пандемията може да е по-малко, отколкото си представяте, като компаниите с 1 до 20 служители очакват да отпечатат само 11% по-малко страници.4

Истинското предизвикателство на хибридната работа не идва от управлението на по-малкия брой разпечатки, а от нередовността на обемите на печат. MPS ви помага да управлявате колебанията, като наблюдавате използването на принтера и оптимизирате вашата инфраструктура за печат, за да осигурите най-добра стойност.

И тъй като плащате само за това, което печатате – без изискване за минимални количества на разпечатките – управляемите услуги за печат осигуряват видимост и контрол на цената на всеки принтер във вашия офис, независимо от местоположението му.

Освен това, MPS реагира на автоматизираните сигнали за консумативи, като изпраща мастило и тонер касети, когато са необходими – независимо дали във вашия офис или директно до хората у дома.

Какво е бъдещето на управляемите услуги за печат?

Преминаването към хибридна работа показва, че повече организации преместват своята инфраструктура за печат в облака, за да управляват нуждите на новата отдалечена работна сила.

За да разберете как управляемите услуги за печат на Brother могат да помогнат на вашия бизнес да процъфтява в работещия хибридно постпандемичен свят, разгледайте нашите MPS решения.

Sources
1. Quocirca: “What Next for the Print Industry, 2021?”
2. Millioninsights.com: “Report Summary: Managed Print Services (MPS) Market Analysis Report, By Channel, By Deployment, By Organization, By Application And Segment Forecasts From 2020 To 2027”
3. Quocirca: “Managed Print Services, 2021 – Transforming the hybrid workplace”
4. keypointintelligence.com: “Will Office Print Volume Ever Return to Normal? It Depends” – March 2021
5. https://quocirca.com/content/quocirca-mps-2021/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *