post

Google започна да пуска Backup by Google One, като актуализация на съществуващата услуга за архивиране на Android. Това означава, че крайните потребители ще правят само едно синхронизиране с облака.

Понастоящем резервните копия на Android обхващат данни за приложения, съобщения, история на обажданията, контакти и предпочитания на устройството, включително WiFi мрежи и пароли, тапети, настройки на дисплея, език за въвеждане, дата и час. Backup by Google One е по-подробно и експанзивно, както и унифицирано архивиране. Услугата може да архивира снимки, клипове и MMS и се управлява директно от настройките на Android, в допълнение към съществуващото приложение или уеб сайт на Google One.

С тази промяна MMS вече е част от опита за архивиране на Android по подразбиране. Миналата година компанията започна да позволява на всеки да архивира MMS, но това изискваше инсталиране и използване на приложението Google One. Този единен подход има за цел да премахне всяко разграничение в архивите.

Потребителите обикновено не са запознати с това, което автоматично се прави във фонов режим. То обикновено започва когато си вземат ново устройство. Сега вече те ще имат по-малко участие в управлението и ще са наясно какво се съхранява.

Въпреки марката Google One, системата за архивиране ще е достъпна за всички акаунти в Google. Тя идва след като миналия юли Google направи инструмента за управление на съхранението в приложението Google One достъпен за всички, независимо от състоянието на абонамента. Потребителите все още са ограничени до 15 GB безплатно място за съхранение, а останалото изисква платен абонамент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *