post

Във вътрешна бележка, разпространена в края на миналия месец, Apple посочва, че повечето MacBook и MacBook Pro ремонти на клавиатурата вече ще трябва да бъдат извършвани в Apple Store, вместо устройствата да се изпращат до сервиза.

По този начин ремонтите ще бъдат приоритизирани и извършвани до следващия ден, а нужните части вече са доставени в магазините, които от своя страна ще поддържат увеличен обем от тях. Всъщност компанията не посочва причината за това си решение, но тя е всеизвестна с удовлетвореността на клиентите си и най-вероятно просто се опитва да ускори процеса, тъй като до сега тези ремонти продължаваха от 3 до 5 дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *