post

АЛД обявява подписването на меморандум за разбирателство за придобиване на 100% от LEASEPLAN от консорциума, ръководен от TDR CAPITAL.

Предложеното придобиване  на  LEASEPLAN за сумата от 4,9 милиарда eur[1] ще бъде реализирано чрез комбинация от парични средства и акции.

ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА, ОЧАКВАНО ДО КРАЯ НА 2022 Г., SOCIETE GENERALE  БИ ПРИТЕЖАВАЛО  ОКОЛО 53%  ОТ  “NewALD”, А АКЦИОНЕРИТЕ НА LEASEPLAN  ХОЛДИНГ  ОКОЛО 30.75%[2].

SOCIETE GENERALE ще се ангажира  да остане дългосрочно мажоритарен акционер на  NewALD.

NewALD ще създаде водещ световен играч в сектора мобилност, силно позициониран да бъде начело на дигиталната трансформация на индустрията и в растежа на сектора на мобилността.

NewALD се очаква да генерира значителна стойност за акционерите, благодарение на ефектите от мащаба и полезните взаимодействия.

 

LeasePlan е една от водещите компании за управление на автопаркове и услуги за мобилност в света (по размер на автопарка от 1,8 милиона превозни средства), с глобално присъствие, което я прави идеалният избор за ALD в стремежа за трансформация на индустрията. [3]

Очаква се предложеното партньорство между ALD и LeasePlan в NewALD да има отлични възможности за синергия и ползи от допълващите се възможности на двете компании. Като водещ играч в сферата на мобилността в световен мащаб, NewALD би била в състояние да се възползва от бързо развиващия се пазар, движен от мегатенденции, включително:

  • Преминаване от нуждата от притежание на автомобил към решения за ползване на всички фронтове: B2B, B2C и дори B2E[4]
  • Движена от данните дигитална трансформация на индустрията за мобилност
  • Преход към нулеви емисии и устойчива мобилност

 

Тази сделка открива нови възможности пред NewALD за дългосрочен растеж на автопарка от най-малко 6% на годишна база след интеграцията. Компанията се стреми към подобряване на съотношението между разходите и приходите до 45%  в рамките на следващите три години, като така ще затвърди  позицията си на лидер в индустрията. Очаква се сделката да генерира синергии в размер на 380 милиона евро на годишна база преди облагане с данъци.[5]

Очаква се новото дружество да осигури възвръщаемост и създаване на значителна стойност за инвеститорите. Като се имат предвид ползите от синергиите и липсата на разходи за преструктуриране, проформа нарастване на нормализираните доходи на акция следва да бъде приблизително 20% през 2023 г. В средата на периода съотношението на изплащане на дивиденти на NewALD се очаква да остане между 50 % и 60 % до 2025 г.[6]

 

[1] Въз основа на 12,12 EUR за акция на ALD (VWAP на Euronext между 28 септ. 21 и 27 окт. 21, дата на публикуване на съобщението за медиите след затваряне на пазара, потвърждаващо обсъжданията относно потенциална комбинация)
[2] С 12-месечно заключване. Потенциално да се увеличи с още c.2%.
[3]С изключение на LeasePlan Австралия и LeasePlan  Нова Зеландия, които бяха продадени на SG Fleet към 1 септември 2021 г.
[4] B2E е Бизнес към служител
[5] Изчислено като: Съотношение Фиксирани разходи/ Оперативна печалба (с изключение на резултата от продажбите на употребявани автомобили и разходите за риск)
[6]Изчислен въз основа на дял от групата на нетните доходи на ALD към 27 октомври 2021 г. (нетен доход от 623м евро),  в постоянен периметър— включително синергии и с изключение на разходите за преструктуриране. Самопстоятелният EPS (доход на акция) на NewALD е коригиран за увеличение на капитала в сравнение с очаквания доход на акция на ALD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *