post

Американската софтуерна компания Adobe въвежда своите програми Photoshop и Illustrator в мрежата. Идеята е повече потребители да могат да отварят и преглеждат даден проект от уеб браузър, както и да предоставят коментари и обратна връзка (подобно на Google Doc).

В момента е възможно проектите да се съхраняват в Creative Cloud на Adobe и да се отварят от всеки притежател на настолното или iPad приложение. “Сега с Photoshop или Illustrator вашите колеги могат да преглеждат и добавят коментари направо в браузъра, без да се налага да изтеглят приложения или да имат абонамент за Creative Cloud“ – отбелязват от Adobe.

Това означава, че всеки дизайнер ще може да покаже работата си директно на рекламна агенция или други клиенти, които не се нуждаят или не искат да закупят продуктите на Adobe. В допълнение, компанията въвежда нови инструменти за редактиране в браузъра, които позволят нанасянето на „малки корекции и бързи редакции“, без да се налага отварянето на Illustrator или Photoshop.

Сред останалите нововъведения на Adobe е стартирането на „Creative Cloud Spaces“, което ще позволява на творческите екипи да събират „съдържание, контекст и хора на едно място“. Това представлява бяла дъска, достъпна за членовете на проекта, показваща документи, изображения и други.

Потребителите на Photoshop и Illustrator могат да започнат да споделят проектите си в мрежата с цел коментиране и обратна връзка, като актуализират най-новите версии на приложенията. Всеки, който иска да изпробва основните възможности за редактиране, може да го направи чрез бета версията за Photoshop (в рамките на приложението Creative Cloud) или чрез частна бета версия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *