post

Пандемията от COVID-19 все още не е отминала и в момента милиони хора по света продължават да работят от вкъщи. В публикация в блога си от Microsoft споделят непосредствения си опит и така помагат на бизнеса, предлагайки му различни функционални решения. Глобалната компания описва 9 начина, чрез които може да се гарантира, че всеки служител разполага с нужните му инструменти, ресурси и решения, за да бъде възможно най-продуктивен, изобретателен и подсигурен – работейки от всяко едно място и на всякакво устройство. От Microsoft подчертават, че всяка компания е на различен етап от преминаването към облака. Затова всеки ИТ лидер, който ще прочете тази информация, трябва сам да определи приоритетите на организацията си, така че да осигури възможност за повишена производителност на екипа си, като това да не зависи от точката, от която се работи.

1. Потребителска идентичност и достъп

Всичко започва с управление на идентичността. Microsoft разполага с хибридна среда, която помага да се поддържат и разширяват съществуващите системи, като същевременно се използва облачно базиран софтуер, за да се даде възможност на хората да бъдат работоспособни и защитени. Независимо дали са служители, партньори или доставчици, всеки потребител, който се нуждае от достъп до корпоративната мрежа, получава основен акаунт, синхронизиран с Azure Active Directory (Azure AD).

2. Многофакторна автентикация (MFA)

MFA е необходима при всеки достъп до корпоративни ресурси на Microsoft. Когато потребител се свързва отдалечено към домейна на компанията, използвайки работния си Microsoft профил на устройство, което технологичният гигант управлява, MFA е почти прозрачна.

3. Управление на устройства

С повече служители, работещи от разстояние и на различни устройства (Windows, Mac, Linux, iOS и Android), е важно да се поддържа опцията за използване на лично устройство или т.нар. bring-your-own-device (BYOD) сценарий. От Microsoft предлагат възможност за самостоятелна регистрация, така че потребителите да могат бързо и лесно да се присъединят към Azure AD и да се запишат в Microsoft Endpoint Manager (MEM), за да имат достъп до ресурсите на компанията. След регистрацията MEM прилага подходящите условия, за да гарантира например, че дадено устройство е криптирано и има силна парола и сертификат за достъп до среда като виртуални частни мрежи (Virtual Private Networks – VPN) и безжични мрежи (WiFi).

4. Приложения за производителност

Като осигуряват тези възможности, от Microsoft насърчават служителите си да работят в облака. Това е от особено значение за всички техни т.нар. информационни работници (information workers), които извършват дейностите си дистанционно. Microsoft 365 позволява на потребителите да имат достъп до ресурси и да споделят файлове с приложения на Office в мрежата, през мобилни и настолни устройства, съхранявайки по подразбиране съдържанието в облака. Outlook mobile, Microsoft Teams и OneDrive са налични на всички корпоративни устройства на компанията, така че хората да достъпват своите писма, календари и файлове през File Explorer на Windows, Finder на Mac и Office Apps на мобилни устройства. Потребителите могат да запазват файловете си в OneDrive по същия начин, по който традиционно са ги записвали на системния диск C:.

5. Срещи и работа в екип

Всички в Microsoft използват Teams за разговори, срещи, обаждания и сътрудничество ежедневно. Сега, работейки от разстояние, екипът на компанията е по-продуктивен, защото се е приспособил към спецификите на дигиталното работно място.

6. Достъп до индивидуални бизнес приложения или т.нар. line of business (LOB) приложения

Microsoft мигрира повечето от досегашните си приложения в облака. Но за някои все още се изисква VPN.

7. Мониторинг на услугите

С нарасналото потребление при толкова много хора, работещи дистанционно, мониторингът на услугите се доказва като изключително важен за Microsoft, за да функционира всичко по начина, по който е необходимо. След внимателно наблюдение на работата на приложенията и мрежите и изграждане на телеметричен мониторинг за продуктите към всяка услуга, от компанията вече могат да проверяват отчитането на показателите за удовлетвореността на потребителите и отклоненията при някоя от услугите.

8. Култура и управление на промяната

Работата от разстояние може да създаде предизвикателства за устойчивата култура в организациите и управлението на промяната. Модерните социални и ангажиращи платформи могат да са от полза и да помогнат за това основните послания да са чути, лидерството да е ясно видимо и да се споделят добри практики. В Microsoft Сатя Надела и други ръководители се свързват с екипа на организацията чрез събития на живо и чрез Yammer.

9. Създадени за различните роли в организацията

Много от ресурсите, споменати от Microsoft, са най-вече от полза на информационните работници (information workers). И това е логично – в Microsoft има много такива. Важно е обаче се дадат същите възможности за работа от разстояние и на останалата част от екипа. Но е важно да се избере най-подходящият начин в зависимост от ролята, която служителят има в организацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *