post

Според тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация) сред първите два процента топ учени в света попадат 78 български изследователи. 16 от тях са членове на БАН (академици и член-кореспонденти), а още 33 са учени от Академията.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 8 400 000 учени от 176 подобласти на науката, които имат публикации в Scopus, т.е. тя визира 2 % от доказаните учени.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва общо 56 български учени в горните 2 %. В нея са включени още 7 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *