post

 

  • Общите приходи достигат 122 млн. евро с ръст от 11,8%, като приходите от услуги се увеличават с 11,5% до 98,8 млн. евро
  • EBITDA нараства с 13,6% до 49,8 млн. евро
  • Средният приход от абонат (ARPU) и средният приход от фиксирана линия (ARPL) растат съответно с 12,5% до 5,9 евро и с 6,9% до 13,4 евро

 

А1 България регистрира силно трето тримесечие на 2019 година и продължава позитивната тенденция за ръст във всички основни бизнес показатели от края на 2016 година. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 11,5% до 98,8 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи нарастват с 11,8% и достигат 122 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 49,8 млн. евро, регистрирайки ръст от 13,6% на годишна база.

 

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст на фиксирания и мобилния сегмент, както и на увеличение на приходите от продажба на устройства.

 

Фиксираните услуги продължават да растат и през това тримесечие, като регистрират увеличение от 17,1% до 30,2 млн. евро. Основните фактори за добрите резултати са дигиталните бизнес услуги на компанията, ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport и предлагането на повече услуги на съществуващите абонати. ICT бизнес направлението на А1 става все по-значим фактор за позитивните резултати на компанията, която постоянно разширява своето портфолио от дигитални решения и достига дo все повече клиенти. През последните три месеца телекомът е интегрирал успешно 950 ICT проекта за корпоративни и институционални клиенти. През същия период А1 стартира и мащабна комуникационна кампания, насочена към промотирането на своите дигитални услуги за бизнеса.

 

Всичко това води до увеличение на годишна база на средния приход от фиксирана линия (ARPL) от 6,9% до 13,4 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2,6% до над 1 043 500.

 

През третото тримесечие А1 България продължава своето стабилно представяне в мобилния сегмент чрез успешна продажба на нови услуги на съществуващите клиенти. Като резултат приходите от мобилни услуги нарастват с 9,2% до 68,6 млн. евро, а средният приход от абонат (ARPU) с 12,5% до 5,9 евро.

 

Добрите резултати на компанията през третото тримесечие на годината се дължат и на по-високите приходи от продажбата на устройства. През третата четвърт на 2019-а спрямо същия период на миналата година, А1 регистрира 16,2% ръст на приходите или 22,1 млн. евро от търговията с устройства.

 

 

 

 

 

 

(в млн. ЕВРО) Q3 2019 Q3 2018 Q3 +/- % 1-9 мес. 2019 1-9 мес. 2018 1-9 мес. +/- %
Приходи 122 109,2 11,8% 348,5 327,1 6,5%
Приходи от услуги 98,8 88,6 11,5% 281,7 259,5 8,5%
Приходи от мобилни услуги 68,6 62,8 9,2% 194,8 184 5,9%
Приходи от фиксирани услуги 30,2 25,8 17,1% 86,9 75,5 15%
Приходи от оборудване 22,1 19 16,2% 62,8 62 1,3%
Други приходи 1,1 1,6 -28,4% 4 5,7 -28,5%
Печалба (EBITDA) 49,8 43,8 13,6% 137,6 121,4 13,4%
Среден приход от абонат (ARPU) 5,9 5,2 12,5% 5,6 5,1 9,3%
Среден приход от фиксирана линия (ARPL) 13,4 12,6 6,9% 13,2 12,4 6,3%
Клиенти на мобилни услуги (в хиляди) 3 922,8 4 024,1 -2,5% 3 922,8 4 024,1 -2,5%
Брой на фиксирани услуги (в хиляди) 1 043,5 1 017,6 2,6% 1 043,5 1 017,6 2,6%

 

 

 

Резултати за първите девет месеца на 2019 г.

 

  • През първите девет месеца на 2019 г. общите приходи нарастват с 6,5% до 348,5 млн. евро спрямо същия период на 2018 г. Приходите от услуги нарастват с 8,5% до 281,7 млн. евро, като това се дължи на ръста на фиксираните (15%) и мобилните услуги (5,9%).

 

  • Увеличението на средния приход от фиксирана линия (ARPL) е 5,8% до 13,2 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2,6% до над 1 043 500.
  • За същия период мобилните услуги на компанията отчитат добри резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки положителна тенденция на ръст при средния приход от абонат (ARPU) от 9,3%.

 

  • А1 България отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация EBITDA от 13,4% до 137,6 млн. евро за първите девет месеца на годината спрямо същия период на миналата година.

 

Тагове / Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *