post

Кръговата икономика беше поставена като приоритет на дискусиите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на Деветия национален зелен форум на сп. „Мениджър”, който тази година е под надслов „100% кръгова икономика – споделена цел, споделена отговорност”.

Министърът посочи, че следващия понеделник ще се проведе последният Съвет на министрите на околната среда  на ЕС по време на Българското председателство. На него се очаква да се дадат ясни насоки на Европейската комисия как да продължи да се развива кръговата икономика. Сред основните ключови моменти в предстоящите решения на Съвета е  провеждането на кампании за повишаване информираността на потребителите,  в което основна роля имат и медиите, подчерта Нено Димов.

„Основната идея на кръговата икономика е изграждането на модел, при който влагането на ресурсите и изтичането на енергията да бъдат сведени до минимум. За да постигнем тази цел трябва да променим мисленето си за йерархията на отпадъците. Първото, което се поставя като цел в кръговата икономика, е предотвратяването на отпадък – тоест, така да бъде направен даден продукт, че да се предотврати до минимум образуването на отпадък.  Втората цел е животът на продуктите да бъде възможно най-дълъг и те да могат да се ремонтират. След това идва рециклирането – отделните елементи лесно да могат да бъдат отделяни и материалите рециклирани. Ако никое от тези неща не може да бъде направено, следва изгаряне. И последното е депонирането”, обясни министър Димов.

Ако се следва тази йерархия, по неговите думи, целите, които си поставя ЕС – да постигне 10% депониране, се вписват идеално в концепцията за кръгова икономика.

Нено Димов посочи, че този процес трябва да започне още с проектирането на стоките. От 2022 г. се очаква в ЕС да влезе в сила регламентът за екодизайн, насочен към реализирането на тази цел. „Това е едно от най-големите предизвикателства пред  нас”, подчерта министърът на околната среда и водите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *