post

Европейската комисия (ЕК) предлага 100 млрд. евро за научни изследвания и иновации в рамките на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021—2027 г., съобщават от пресслужбата на Комисията.

С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.

Програмата „Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на забележителни научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и следните основни нови характеристики:

·         Европейски научноизследователски съвет, с което да се помогне на ЕС да се превърне във водеща сила при разработването на иновации, с които се създават нови пазари.

·         Нови цели в ЕС за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност.

·         Увеличаване до максимална степен на потенциала за иновации в рамките на ЕС.

·         Повече откритост.

·         Ново поколение европейски партньорства и активизирано сътрудничество с други програми на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *