post

Наблюдава се и ръст в общия дял потребители на градски транспорт в страната и нарастване в честотата на ползването му в сравнение с януари 2021 г.

 

Делът на потребителите, които са склонни да се разплащат безконтактно в обществения транспорт нараства значително – 56% биха избрали тази опция, а 44% все още се въздържат от нея,  показват резултатите от проучване на Алфа Рисърч по поръчка на Visa през ноември 2022 г. Това означава, че около 3 млн. пълнолетни жители на страната декларират такава готовност (за сравнение, в началото на 2022 г. броят им е бил около 2.3 млн.).

Тази нагласа е значително по-силно изразена сред хората в София (където готовността достига 72%), големите градове (62%) и намалява сред жителите на по-малките населени места. Във възрастово отношение, склонност към електронно разплащане в обществения транспорт заявяват най-вече 18 до 50-годишните, докато сред най-възрастните поколения тя спада до 31 на сто.

„Резултатите от проучването показват, че пътниците в обществения транспорт припознават във все по-голяма степен безконтактните разплащания. Системите на градския транспорт са от изключителна важност при обслужването на голям брой пътници, които разчитат на тях да отиват и да се прибират от работа всеки ден. От голямо значение са и за хората, които получават достъп до необходимите им стоки и услуги от местния предприемачи и така спомагат за възстановяването на малкия и средния бизнес. Гражданите и гостите на София, които използват безконтактното разплащане са защитени чрез напреднала технология, което означава, че това е най-сигурният метод на плащане при придвижване от точка А до точка Б“, каза Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.

Благоприятните нагласи на потребителите към новите технологии за разплащане бяха удовлетворени по отношение на пътуването в масовия градски транспорт на София още през 2021 г., когато Visa, в партньорство със Столична община, Центъра за градска мобилност и Банка ДСК, внедри безконтактните разплащания в наземните и подземните транспортни линии.

Проучването показва, че се наблюдава ръст и в общия дял потребители на обществен транспорт в страната и нарастване в честотата на ползването му в сравнение с януари 2022 г. Както и преди месеци, най-често обществения транспорт използват жителите на най-големите градове и представителите на най-младите поколения.

Както и в началото на миналата година, нагласата (или по-скоро инерционния навик) да се плаща в брой и притесненията от измами продължават да бъдат водещи бариери пред ползването на услугата „плащане с банкова карта или свързано устройство в обществения транспорт“. За период от десет месеца обаче е налице значително нарастване на осведомеността  за тази услуга, за начините на използването й и за нейните предимства, сочи проучването.

Показателна е промяната в потреблението сред жителите на София: делът на редовно ползващите електронно разплащане в обществения транспорт нараства четири и половина пъти – от 6% до 28% като половината от тях се възползват поне няколко пъти седмично.

Глобалното проучване на Visa „Бъдещето на градската мобилност“ през 2022 г. показва, че за потребителите основните предимства на безконтактните разплащания са удобството (44%), спестеното време поради по-бързите трансакции (40%), премахване на притеснението за достатъчна наличност на пари в брой (38%) и ограничаване на контакт с повърхности и други хора (35%).

С осигуряването на възможност за иновативни безконтактни разплащания в масовия транспорт, София влезе в редиците на световни метрополиси като Ню Йорк, Лондон и Сингапур, където милиони хора използват технологията на Visa, за да плащат за по-бърз, по-лесен и по-удобен начин на пътуване. Според резултатите от проучването на Visa, всеки втори софиянец разчита на градския транспорт и е наясно с с предимствата на дневния билет, платен с пластмасова или електронна карта Visa, без значение от банката или финансовата институция издател.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *