post

Ръководството на Сирма Груп Холдинг и Българска фондова борса тържествено дадоха началото на търговията на акциите на компанията на борсата.

Книжата на Сирма Груп Холдинг ще се търгуват под борсов код SKK. Предмет на листването са 59 360 518 съществуващи акции с номинална стойност 1 лев, които включват 9 523 362 нови акции, записани при IPO-­‐то на цена от 1.20 лева на акция. Акциите са безналични, поименни и свободно прехвърляеми, а мениджър на първичното публично предлагане е ЕЛАНА Трейдинг АД.

Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг, заяви: “Това е много важен момент в историята на Сирма Груп. След 23 години работа достигнахме един логичен етап, в който за да продължим с още по-­бързи темпове развитието и експанзията си на международните пазари, се нуждаехме от финансиране. Поставихме си много амбициозна цел и я изпълнихме – направихме най-­‐голямото публично предлагане за последните 8 години на Българската фондова борса. Ние оценяваме високо доверието, което ни гласуваха инвеститорите -­ то е признание за нашия професионализъм, отговорност, но преди всичко възможност да променяме света всеки ден. Надяваме се, че ще вдъхнем кураж на още фирми от технологичния бранш да последват примера ни, което вярваме, че ще повлияе положително и на БФБ, и на ИТ сектора като цяло, който се наложи като един от най-­‐рентабилните и динамично развиващи се в нашата икономика.” Едно от най-­значимите първични публични предлагания на българския капиталов пазар започна на 16-­‐и септември, като до 15 октомври 2015 г. бяха подадени поръчки за записване на над 9.5 млн. акции при цена от 1.20 лв. за акция.

Подадените поръчки за записване на акции показаха сериозен интерес от институционални инвеститори, като лек превес имат индивидуалните инвеститори. Според условията на листването, настоящите акционери няма да могат да продават за период от шест месеца. “Българската IT индустрия се развива изключително динамично и разполага със сериозен потенциал да се превърне в задвижващо колело на растежа на местната икономика, а всяка една борса е призвана да подпомогне този процес. Листването на Сирма Груп Холдинг в настоящия момент е добър знак към всички останали дружества, особено от същия сектор, които на свой ред обмислят да предприемат подобна стъпка. Компанията е доказателство, че добре обмисленото и прецизно изпълнено първично предлагане може да бъде успех дори и в условия на ниска инвестиционна активност. Присъединяването на още едно дружество с дейност на няколко континента, с повече от 300 души заети в дъщерните дружества, с фокус към иновациите и развитието на персонала към семейството на публичните компании, е един силен фактор за повишаването на репутацията на българския капиталов пазар”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-­София.

От Българска фондова борса се надяват Сирма да бъде катализатор за възраждане на фондовия пазар в България. С набрания до момента капитал от 11.5 млн.лв. IPO-то на Сирма Груп Холдинг се записва в историята на българския капиталов пазар като най-­голямото от 2007 г. началото на финансовата криза. Това е втората компания от ИТ сектора след IPO-­‐то на Бианор през 2007 г., като вече на БФБ тази най­‐динамична индустрия от българската икономика ще бъде сериозно представена от най-­голямата компания в нея.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *