post

Японците имат традиция да роботизират всичко, а отскоро си имат и робот хуманоид с чертите на будистката богиня на милосърдието Канон, който приема посетителите в построен преди 400 години храм в Япония.

Роботът е с размери на възрастен човек и е инсталиран в специално предвидена за него зала. Върху стена са прожектирани преводи на английски и китайски език на рецитирани от него сутри, както и изображения на пейзажи и множество хора.

Миндар рецитира сутри и предупреждава с металния си глас за славолюбието и опасностите, свързани с желанието, гнева и егото. Изработването му струва 1 милион долара.

За свещениците в храма Кодайджи в Киото роботът е приспособен към будизма и може да еволюира с темповете на технологичния прогрес и въз основа на придобития опит.

Миндар е плод на съвместен проект на храма и експерта по роботика Хироши Ишигуро от университета в Осака.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *