post

Япония се подготвя да предложи през 2020 година единни международни стандарти за използване на дистанционно управляеми летателни апарати – дронове, пише вестник „Никей”. Според изданието такива единни правила за дроновете ще дадат възможност на японските компании да излязат на пазарите за търговското им производство, което сега е съсредоточено в ръцете на Китай.

Дроновете биха могли да причинят щети по време на полет, а новите стандарти ще намалят тази заплаха. В самата Япония полетите на безпилотните апарати са строго ограничени от Закона за авиацията в гъстонаселените райони. Като се вземе предвид, че броят на дроновете в света може да се увеличи значително, Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония смята да започне към края на финансовата година (в началото на 2018 година) работа по усъвършенстването на полетите на дроновете съвместно с Японската въздушно-космическа агенция JAXA и Института по съвременна наука и технологии (AIST). Министерството ще разработи система за управление на дроновете с помощта на сензори за височина и сателитна навигация, за да избегне сблъсъци на летателни апарати във въздуха.

През 2020 година министерството планира да подаде заявка в Световната организация по стандартизация (ISO) за утвърждаване на плановете за безопасност на полетите на дроновете като се надява те да бъдат утвърдени около 2025 финансова година. Едновременно с това Япония ще си сътрудничи с компании от други страни в областта на автоматичните полети и обработката на данни от тях, за да може резултатите от тази работа да намерят отражение в предлаганите международни стандарти. Доколкото търговските дронове са предимно китайско производство, Япония ще опита да получи съдействие от международната общност Китай също да вземе участие в разработката на нови световни стандарти за полети на безпилотните апарати. Изданието цитира прогнозите на японските експерти, че световният пазар за дронове ще достигне 20,5 милиарда долара към 2020 година, което е с 80 процента повече от 2015 година.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *