post

„Юбер България” ЕООД получи сертификат за инвестиция клас А за проект за разширяване на съществуващ в гр. София научноизследователски център за разработка и поддръжка на високотехнологичен софтуер, който се използва от Uber в цял свят.

В него вече работят над 20 инженери, наети на пълен работен ден, като планът на компанията е да увеличи борят им до 60 в рамките на една година. Центърът на Uber ще създава високотехнолигичен софтуер, който е от критично значение за компанията и ще бъде използван в над 330 града в над 61 държави.

Инвестиционният проект ще създаде изключително атрактивни работни места за висококвалифицирани софтуерни специалисти и ще предостави възможност да се работи върху върхови технологии. Разработеният софтуер ще обслужва електронните плщания и издаването на електронни фактури на клиентите, ползващи онлайн платформата на Uber.

Хъбът ще осигурява и поддръжка на разработения софтуер постоянно, като инженерите назначени в България ще наблюдават работата на софтуера и ще отстраняват възникнали проблеми, бъгове и т.н. Софтуерът за обслужването на плащания и електронни фактури постоянно ще се обновява според нуждите на Uber Technologies, мащаба на бизнеса и промените на местните законодателства в държавите, в които Uber оперира.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *