post

Френската национална комисия по информатика и информационна свобода CNIL разгледа жалби, получени срещу американската услуга Google Analytics. Проучване на трафика установи, че тя събира лични данни от френски граждани и ги изпраща на американски сървъри в нарушение на европейските закони за GDPR.

На 10 февруари 2022 г. CNIL забрани използването на тази система за уеб анализ в сегашния ѝ вид. Официалното решение е задължително за операторите на всички уебсайтове във Франция. Има един месец за изпълнение на изискванията.

Франция е третата страна от ЕС след Австрия и Нидерландия, която взема това решение. В момента се върви към това Google Analytics да бъде забранен в целия Европейски съюз (ЕС).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *