post

Финландски стартъп, наречен Vainu, използва затворническия труд за обучение на изкуствен интелект…

Най-вече защото затворническият труд продължава да осигурява евтин труд, дори ако конкретните работни места включват нови технологии.

Компанията твърди, че като работят със стартъпа, затворниците изграждат работни умения, които са от значение в едно общество, изправено пред все по-голяма автоматизация на работното място. Но няма индикации, че изпълнението на тези рутинни задачи всъщност ще помогне на затворниците да си намерят такава работа, след като бъдат освободени от затвора.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *